SIS, Swedish Standards Institute

Enklare för små och medelstora företag att införa ISO 14000

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:59 CEST

Varför behövs ett miljöledningssystem? Mer än hundratusen organisationer har insett fördelarna, men hur gör man för att införa ISO 14001 och hur fungerar det i praktiken? Svaren hittar du i handboken ISO 14001 för små och medelstora företag från SIS Förlag. Nu med ett helt nytt avsnitt om klimatfrågan.

Miljödebatten är livlig och klimatfrågan kommer upp i allt fler sammanhang. I den nya utgåvan av handboken ISO 14001 för små och medelstora företag får läsaren en tydlig bild av vad det innebär att arbeta enligt ett miljöledningssystem och hur systemet kan utformas. Handboken beskriver även i ett särskilt avsnitt hur ett företag kan komma igång med det så aktuella klimatarbetet. En annan nyhet är att boken ger vägledning om den nya kemikalielagstiftningen REACH. Handboken har skrivits av Richard Almgren och Torbjörn Brorson, båda har stor erfarenhet av tillämpning av miljöledningssystem i näringslivet.

– Vi har ansträngt oss att förenkla införandet av miljöledningssystemet för de små företagen genom illustrationer och praktiska exempel. Vi har också försökt att ”översätta” den internationella standarden till ett språkbruk som ligger närmare småföretagarens vardag, säger Richard Almgren.

– I boken finns även en mycket användbar checklista för företag som vill ”ta tempen” på miljöarbetet och få en känsla för hur långt man kommit med miljöledningssystemet, säger Torbjörn Brorson.
ISO 14001 för små och medelstora företag vänder sig till miljöchefer, kvalitetschefer, miljösamordnare, controllers och andra som arbetar med miljöledningssystem på små och medelstora företag. Boken kan med fördel även läsas av andra som har intresse i frågan, som till exempel konsulter, tillsynsmyndigheter och studenter.

Boken är användbar både för företag som vill förbättra sitt befintliga miljöledningssystem och de företag som står i begrepp att påbörja arbetet. Boken finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 695 kr.

Den 7 september 2007 kl. 08.30-10.00 bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med författarna i SIS lokaler på Sankt Paulsgatan 6 vid Slussen i Stockholm. Välkomna!

För ytterligare information om boken eller seminariet:
Richard Almgren, författare till boken, tfn 070-568 81 12, richard.almgren@gmail.com
Torbjörn Brorson, författare till boken, tfn 0708-131214, torbjorn@brorson.pp.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se