Infracontrol AB

Enklare och säkrare trafikmätning i Borås

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 08:06 CET

Borås Stad slutar använda slangmätning för sina trafikmätningar. Efter tester och utvärdering av olika tekniker föll valet på företaget Infracontrols radarbaserade lösning. Man får nu en enklare och säkrare hantering vid utsättning av detektorerna, eftersom man slipper vistas ute på vägen. Trafikdatan kommer att lagras i kommunens geografiska databas och kommer där att vara lätt tillgänglig för de som behöver den.

En av de vanligare metoderna för att mäta trafik är med hjälp av gummislangar som läggs över körbanorna. Det är en enkel lösning men har en del nackdelar, främst med slitage och en relativt krånglig att installation. I Borås har man nu bestämt sig för att gå över till enklare och modernare teknik:

- Vi behövde byta våra gamla slangmätningsutrustningar eftersom de hade tjänat ut, säger Jan-Åke Claesson som är sektionschef på Tekniska förvaltningen i Borås Stad. Samtidigt ville vi förenkla arbetet och göra det säkrare. Infracontrols lösning var den som bäst motsvarade våra krav på noggrannhet och enkelhet.

Mer användarvänliga mätningar

Det finns många olika metoder för att mäta trafik. En av de vanligare är den traditionella slangmätningen. Den innebär att gummislangar läggs över körbanorna och kopplas till en detektor som räknar passagerna när bilarnas hjul kör över slangarna. Det är en enkel lösning men har en del nackdelar, främst med slitage och en relativt krånglig installation, och i Borås har man nu alltså bestämt sig för att gå över till modernare teknik som är både enklare och säkrare.

Det är Servicekontoret i Borås som genomför kommunens trafikmätningar, främst under vår och höst. Med de nya radardetektorerna behöver man inte vistas ute på vägen i samband med installation då de monteras vid sidan av vägen. Det är en stor fördel, eftersom utrustningen inte är permanent installerad utan sätts upp och tas ned vid varje mätning och dessutom kan behöva flyttas under tiden.

- Data från mätningarna kommer att bli tillgängliga för användarna i kommunens geografiska informations-databas säger Jan-Åke Claesson på Borås Stad. Det ger oss möjlighet att analysera de mätningar som görs snabbare och enklare. På sikt finns även möjlighet att göra informationen tillgänglig för invånarna på kommunens hemsida.

Trafikdatan laddas ur enheterna i samband med att de flyttas, men skulle även kunna överföras automatiskt via 3G-nätet som man t.ex. gör i Kalmar som vi berättat om i tidigare artiklar.

En lösning som används i många kommuner

Radarenheterna drivs på batteri och kan mäta alla trafikslag i två riktningar. De är mycket enkla att sätta upp och rikta in och monteras ofta på en lyktstolpe eller liknande.

- Den här typen av detektorer används nu i ungefär 20 kommuner i Sverige och Norge, berättar Jonas Bratt som är projektledare på Infracontrol. I Borås kommer man att ha 12 enheter, men i en del kommuner har man bara 1-2 st som används för tillfälliga mätningar på olika platser. Enheterna är uppskattade just för sin enkelhet och för att data lätt kan överföras automatiskt via 3G direkt till en trafikdatabas.

Infracontrol erbjuder olika lösningar för att räkna människor och fordon i olika miljöer. Det kan handla om att räkna bilar på en väg, cyklister på en cykelbana eller fotgängare på en gågata. Att mäta trafik av olika slag ger värdefull information för planering och prioritering av olika åtgärder i trafikrummet. Med nya tekniska lösningar blir det möjligt att mäta trafiken kontinuerligt och både följa trafiksituationen i realtid och samla data för statistik och uppföljning.

Men utvecklingen av olika lösningar för trafikräkning går snabbt. Det innebär att det med tiden kommer finnas en mängd olika typer av utrustning för mätning. Om man har många olika källor för trafikdata kan dessa enkelt samlas ihop och visualiseras i realtid med hjälp av Infracontrol Online.

- Om man vill kunna dra nytta av utvecklingen och alla nya möjligheter som ges krävs en samlande punkt som ger överblick och kontroll, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. All utrustning ska ju kunna hanteras påsamma sätt oavsett typ eller fabrikat.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.