Vägverket

Enklare regler för import av fordon

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:31 CET

Reglerna för import av fordon förenklas med en ny modell. Modellen bygger på att nya fordon som importeras ska stämma med reglerna inom EU. Begagnade fordon ska uppfylla de nationella tekniska krav som gäller i Sverige eller likvärdiga krav som gäller i ursprungslandet. De svenska kraven är anpassade efter reglerna inom EU. Därmed blir det möjligt att göra vissa formella avsteg från EG-direktiven och ändå upprätthålla den materiella kravnivån. Förslagen finns i en rapport som Vägverket har skrivit på uppdrag av regeringen.

Sammanfattningsvis innebär modellen följande.

Nya fordon ska
- vara EG-typgodkända,
- vara nationellt typgodkända i Sverige (där så är möjligt),
- uppfylla samtliga tillämpliga EG-särdirektiv,
- vara styckevis godkända med tillämpning av alternativa krav om det finns godtagbara skäl och tvingande särdirektiv inte hindrar detta. De alternativa kraven ska vara i nivå med EG-kraven.
Avsteg är möjliga enbart för fordon som någon har ärvt eller tar med sig vid flyttning.

Begagnade fordon ska
- vara EG-typgodkända,
- uppfylla samtliga tillämpliga särdirektiv,
- uppfylla nationella regler i ursprungslandet som bedöms likvärdiga med EG-kraven,
- uppfylla nationella regler i ursprungslandet som bedöms likvärdiga med dem som gäller i Sverige för fordon av samma slag och fordonsår (äldre fordon).
Avsteg är möjliga enbart för fordon som någon har ärvt eller tar med sig vid flyttning.

Ett fordon anses som begagnat om det antingen har varit registrerat i mer än sex månader och har en körsträcka över 6 000 kilometer eller om det har varit registrerat i mer än 12 månader.
Kraven kan verifieras antingen genom dokumentation (såsom CoC, typintyg, tillverkar- eller generalagentsintyg) eller genom provning och kontroll (teknisk tjänst, besiktningsorgan). För äldre fordon ska det dock finnas möjlighet att pröva den tekniska specifikationen på ett enklare sätt.
En databas med teknisk information kan underlätta verifieringen när dokumentation saknas. Förutsättningarna för att inrätta en sådan databas bör undersökas.

Bilaga:
Import av fordon – redovisning av regeringsuppdrag (Wordfil, 425 kB)

Ytterligare information:
Fordonsexpert Lars Carlhäll, Vägverket Fordonssektionen, Borlänge, tel 0243-750 50
Projektledare Robert Östlund, Vägverket Samhälle och trafik, Borlänge, tel 0243-759 22
Jurist Bengt Magnusson, Vägverket Förvaltningsrätt, Borlänge tel 0243-759 58