Finansdepartementet

Enklare regler för sjömän

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 11:55 CEST

Regeringen tar ytterligare ett steg mot att göra det tryggare och mer attraktivt att arbeta som sjöman. Finansdepartementet har tidigare föreslagit att jobbskatteavdraget, som gör det mer lönsamt att arbeta, även ska omfatta sjöinkomster. Idag lämnas en remiss till Lagrådet med förslag som förenklar skattereglerna för sjömännen.

I lagrådsremissen föreslås att reglerna för sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst inte bara ska gälla anställda på svenska handelsfartyg, utan även sjömän anställda på EES-registrerade handelsfartyg. Detta gör att svenska sjömäns arbetsmarknad utvidgas och skapar bättre förutsättningar för Sverige att behålla och utveckla kompetensen hos sjöfolket.

Regeringen föreslår även att inkomster från arbete på nordiska fartyg i internationell trafik ska vara skattebefriade oavsett fartygets flagga. Det innebär att även de som arbetar på danska färjor i linjetrafik mellan svensk och dansk hamn blir befriade från skatt i Sverige. Samtidigt vill regeringen permanenta skattefriheten som gäller för arbete på andra nordiska fartyg än danska färjor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2007.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36
registrator@finance.ministry.se

Mikael Holmgren
Ämnesråd
08-405 57 18
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst (http://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/86184)