Justitiedepartementet

Enklare regler för tomträttsavgälder utreds

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 16:00 CEST

Regeringen ger idag en särskild utredare i uppdrag att överväga hur det ska bli enklare och mer förutsägbara regler för hur tomträttsavgälder ska bestämmas. Utredaren ska också titta på om ett särskilt skydd mot alltför stora avgäldshöjningar ska införas.

Avsikten med uppdraget är bland annat att komma ifrån de olägenheter som de nuvarande reglerna om tomträttsavgäld medför. Utredaren ska också överväga om tomträttshavare bör få en rätt att friköpa fastigheterna. En sådan friköpsmöjlighet erbjuds i dag på frivillig basis av flera myndigheter och kommuner.

Vidare ska utredningen titta på om det är möjlighet att knyta avgiften vid jordbruksarrende till resultatet i jordbruket.

- Nu gör vi en översyn av det nuvarande regelverket. Syftet är att vi ska förändra och förenkla reglerna så att tomträttshavare och bostadsarrendatorer kan känna trygghet i boendet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen ska redovisa uppdraget om tomträttsavgälder i ett delbetänkande senast den 31 oktober 2012. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 september 2013.


Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85