Utrikesdepartementet

Enklare regler ska ge skjuts åt tjänstehandeln i Europa

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:04 CEST

Onödig byråkrati tas bort, det blir enklare att få tillstånd och maxgränser för myndigheternas handläggningstider införs. Det föreslås i den remiss om tjänster på den inre marknaden som regeringen i dag beslutade att lämna till lagrådet.

Syftet med det nya lagförslaget är att ge skjuts åt handeln med tjänster på EU:s inre marknad.
- Tjänstedirektivet väntas skapa närmare 600 000 nya jobb inom EU, säger handelsminister Ewa Björling.

Ewa Björling anser att tjänstedirektivet är ett stort steg mot EU:s mål om fri rörlighet av varor och tjänster, och att det här kommer att ge goda förutsättningar för inte minst små och medelstora företag som vill etablera sig och sälja sina tjänster på den europeiska marknaden.

- I stället för att tjänstehandeln huvudsakligen sker på nationell basis, som i dag, är jag övertygad om att den kommer att utvecklas över gränserna i EU. Det är min förhoppning att detta också kan bidra till att mildra den ekonomiska nedgången, säger Ewa Björling.

Lagförslaget är en följd av EU:s tjänstedirektiv och ska vara omsatt i alla EU-länder senast den 28 december 2009. I Sverige berörs ungefär 90 lagar och 75 förordningar som kommer att revideras för att underlätta handeln med tjänster.

För att hitta information om vad som gäller för att till exempel starta verksamheter i olika länder, kommer en webbportal att upprättas i alla EU-länder, så kallade kontaktpunkter. I Sverige är det Kommerskollegium, Tillväxtverket och Konsumentverket som ansvarar för utvecklingen av kontaktpunkten.

Lagen förenklar det inte bara för företagen, utan även konsumenternas ställning stärks genom att lagförslaget kräver åtgärder som både säkrar kvaliteten på tjänsterna och säkerställer att kunderna får tillgång till relevant information.

Myndigheterna och kommunerna har en viktig roll i att handeln med tjänster ska kunna fungera smidigt över gränserna i Europa. Alla länder har varit tvungna att se över sitt regelverk för att minska byråkratin och förenkla rutinerna.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99