Moderaterna i Uppsala län

Enköping 1:a bland företagarna

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 16:39 CEST

Nedan är saxat från www.enkoping.se:
Enköpingsföretagarna nöjdast med kommunens service i Stockholm - Mälarregionen!
- placerar sig på 1:a plats i omfattande serviceundersökning.

Företagarna i Enköping är mycket nöjda med kommunens service - så nöjda att Enköpings kommun placerar sig på första plats i en omfattande serviceundersökning gjord på uppdrag av Stockholm Business Alliance.

Det är inom ramen för Stockholm Business Alliance – ett samarbete mellan 43 kommuner – som drygt 8 000 företagare i Stockholm – Mälarregionen fått betygsätta kommunernas näringslivsservice. Undersökningen är den första i sitt slag och ska ligga till grund för ett gemensamt utvecklingsarbete i regionen.

- Våra förvaltningar arbetar hårt för att ge företagen den allra bästa tänkbara service. Detta är ett klart bevis på att deras arbete har gett resultat, säger Anna Wiklund (m) kommunalråd i Enköping.

Enköping får 75 som totalsiffra i "Nöjd-Kund-Index (NKI) på en 100 gradig skala för kommunens verksamheter.

- Företagarna är framförallt nöjda med kommunens bemötande, kompetens och tillgänglighet. Effektivitet är något vi arbetar för att bli bättre på. I det fortsatta förbättringsarbetet är det därför viktigt att prioritera effektivitetsaspekter såsom handläggningstider, fortsätter en nöjd Anna Wiklund.
Meningen med denna serviceundersökning är att fånga upp företagens synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden. För att Enköpings kommun kan kunna erbjuda företagen en god grundläggande service för att det övriga näringslivsarbetet ska vara trovärdigt, avslutar Anna Wiklund.
- Den här undersökningen är viktig för oss och visar tydligt vad vi ska prioritera. Nu får vi också ett bra diskussionsunderlag att använda inom förvaltningarna. Vi kommer i höst tillsammans med SBA anordna seminarier med berörda förvaltningar i kommunerna där vi ska diskutera mätningen och möjliga förbättringsåtgärder. Enköpings kommun kommer att fortsätta sitt aktiva arbete med att möta företagen för att diskutera viktiga frågor. Till grund för arbetet ligger det 10-punktsprogram som kommunen
antog i våras.

Undersökningen omfattade 218 företag, som har varit i kontakt med Enköpings kommun om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Svarsfrekvensen blev 72 procent.

För ytterligare information kontakta:
Anna Wiklund, kommunalråd
Telefon: 0171-62 51 30 eller mobil: 070-682 51 30
anna.wiklund@enkoping.se