Myndigheten för yrkeshögskolan

Enköpings kommun måste betala tillbaka 125 000 kronor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 09:00 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Enköpings kommun blir återbetalningsskyldiga med 124 800 kronor i statsbidrag. I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in en betygssammanställning för de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Trädgårdsmästare/ Trädgårdsmästare anläggning har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag. Enligt studiedokumentationen har Enköpings kommun begärt utbetalningar på felaktiga grunder vid fyra tillfällen, vilket innebär att man har fått statsbidrag för studerande som inte bedrivit studier. Myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget om 124 800 kronor.

– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski enhetschef för tillsynsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Senast den 20 mars ska Enköpings kommun betala tillbaka de 124 800 kronorna till myndigheten.

För mer information kontakta enhetschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 00 eller vikarierande pressansvarig Jenny Sörby, 0730 79 76 05, jenny.sorby@myh.se.


Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskole­utbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvirering av statsbidrag framgår av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.