Svensk Israel-Information

Enorma naturgasfält upptäckta utanför Israels kust

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 19:10 CEST

Enorma naturgasfält upptäckta i Medelhavet


Kartan av Israels ekonomiska zon i Medelhavet, ett område på 25 000 kvadratkilometer (att jämföras med Israels landyta på 21 000 kvadratkilometer) håller på att förses med bibliska förnamn. Dessa märker ut områden där man har funnit eller hoppas kunna finna naturgas djupt under havsbotten. Det första fältet som redan förser Israel med gas för elproduktion och för industrin var Mari-B 24 km utanför Ashkelon. Ur denna källa flödar ren miljövänlig metangas och den lär innehålla 1 Tcf (avkortning på fackspråk för trillion cubic foot) gas. Med våra mått motsvarar det enorma 28 tusen miljoner kubikmeter.

Efter några borrningar (Hanna, Noa och Nir) som var torra kom den stora upptäckten av Tamar 1 och Tamar 2 135 km väster om Haifa genom Leviathan-konsortiet. Utvinningen startar om 1-2 år och man talar idag om reserver på 8,4 Tcf, vilket lär räcka bortom allas vår livstid. Nu i september uppträder Mira och Sarah på scenen eller rättare sagt under vattnet, upptäckta med seismiska metoder.

Dessa nya källor ligger ca 40 resp. 20 km söder om Tamarfälten och beräknas innehålla minst 4 resp 1,5 Tcf. Prospekteringen görs av Israel Petroleum Corporation som ägs av kanadensiska, israeliska och andra intressen. Själva exploateringen utförs sedan av amerikanska Noble Energy Company i kompanjonskap med den stora israeliska energijätten Delek och andra investerare. Det är stora initiala insatser det rör sig om men när väl gasen börjar flöda till Israel blir den en billig och miljövänlig energikälla. Omläggning av olje- och koleldade kraftverk till naturgas pågår och Israel Electric Company och industrin bygger nya kraftverk för gas.

Den som vill läsa mer detaljerat om Israels naturgasrikedomar kan gå till en 13-sidig broschyr på nätet:
http://www.israelpetroleumcompany.com/documents/Israel.reprint.pdf
och till en beskrivning av Mira och Sarah från Israel Petroleum Company:
http://www.israelpetroleumcompany.com/news/israel-petroleum-company-announces-mira-
and-sarah-licenses-resource-evaluation-and-project-
update/index.html

Källa: Från den ljusa sidan 9/2010, http://www.zionit.se/

 

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.