RISE Research Institutes of Sweden AB

Enormt intresse för forskningsprojekt inom resurser och avfall

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 15:27 CET

Det finns stort intresse för att finna nya lösningar som skapar ett resurseffektivt samhälle. Det visar det stora antalet projektansökningar som kom i den senaste utlysningen i innovationsprogrammet RE:Source.

När utlysningen stängde den 8 februari hade hela 119 ansökningar kommit in – nästan en fördubbling från utlysningen i april 2016 då det kom 65.

– 119 ansökningar är ovanligt många för den här typen av utlysningar. Det visar att RE:Source nu blivit ett väletablerat och känt program bland områdets aktörer, säger Susanne Karlsson vid Energimyndigheten, där besluten fattas om vilka projekt som får stöd.

Fokus för utlysningen var projekt som utvecklar innovativa lösningar inom resurs- och avfallsområdet och som har kommit några steg på vägen mot praktisk användning.

– Detta visar att RE:Source är kraften som kan bidra till att Sverige blir världsledande på resurs- och avfallshantering, att vårt land kan ta fram lösningar som världen behöver, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source och forskare på RISE.

Nu ska 45 miljoner kronor fördelas i stöd till olika typer av projekt. Maximalt bidrag är 5 miljoner kronor, beroende på typ av projekt. Totalt söker projekten stöd på drygt 115 miljoner kronor, så det blir en kraftig sållning innan Energimyndighetens beslut blir klart. Preliminärt kommer besked den 1 juni, och i så fall kan projekten starta tidigast 15 juni.

Fakta:

RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram och har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det startade sin första treårsetapp 2016, men ska förmodligen rulla i tolv år.

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Mer information:

Evalena Blomqvist, RISE, programchef för RE:Source
Telefon 010-516 55 20, E-post evalena.blomqvist@resource-sip.se

Susanne Karlsson, Energimyndigheten
Telefon 016-544 23 75, E-post susanne.karlsson@energimyndigheten.se

Webbsidan http://resource-sip.se/

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se