i&m, Invandrare & Minoriteter

”Ensam” – nytt nummer av i&m ute nu!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 16:25 CET

”Ensam” – ett temanummer om flyktingbarn

”Jag har kämpat för mitt liv… och jag ska fortsätta kämpa vidare”, berättar Taqi, en av de ensamkommande barnen som lyckats ta sig hela vägen till Sverige.

Många har svåra minnen med sig och bär på både sorg, saknad och skuld, men också ambitioner och förhoppningar. Hur ska flyktingbarnen bemötas? Synsätten varierar och osäkerheten är många gånger stor. Beslut som ska fattas tas ofta utifrån principen att de inte strider mot Barnkonventionen i stället för i enlighet med.

MER UR INNEHÅLLET (för samtliga artiklar se www.iochm.com):

Att lämna sin familj och sitt land

Ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp. De bär på både sorg, saknad och skuld, men också ambitioner och förhoppningar. Många har stora behov av hjälp och stöd, men efter att de fyllt 18 år förväntas de klara sig själva.

Vem får leva med sin familj?

Konventioner och EU:s regelverk ger stark rätt för familjer som splittrats att förenas igen. Men det som ena handen ger tycks tas tillbaka av den andra. Sverige ställer krav som i allt fler fall omöjliggör familjers återförening.

Så var det – så blev det…(en fostermors och en fostersons personliga berättelser)

En misshandlad, kränkt och sjuk åttaåring kom till Norge från Iran i september 1989. Hans trettonåriga syster följde med som vårdnadshavare. Efter en tid fosterhemsplacerades de hos barnpsykiatern Aina och hennes man Sigmund.

”Barntänk” i mottagandet

Migrationsverkets särskilda barnhandläggare ska se till att asylmottagningen genomsyras av tanken om barnets bästa. Men många ser sig snarare vara ett alibi i processen, då barnfrågor i regel inte prioriteras vid asylprövningen.

För samtliga artiklar se i&m:s hemsida: www.iochm.com

Beställ direkt: 08-531 757 60 eller bestallning@iochm.com

i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten. Tidskriften speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser. Flertalet skribenter är själva forskare.