Juristpunkten

Juristpunkten, Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad ?

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 12:50 CET

I en aktuell dom fick modern ensam vårdnad. I domen ges en utförlig beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i vårdnadsfrågan. Man gör en intressant sammanfattning av rättsutvecklingen sedan 1998 då domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig detta. Denna möjlighet utnyttjades därefter mycket flitigt och gemensam vårdnad ansågs i flertalet fall vara det bästa för barnet. Kritik mot denna utveckling ledde till att man i samband med en lagändring 2006 delvis omformulerade hur bedömmningen av vad som skulle vara till barnets bästa och begränsade användningen av gemensam vårdnad. Vid bedömmningen skulle i fortsättningen tas större hänsyn till att  barnet inte skulle riskera att fara illa av den gemensamma vårdnaden. Domstolen siterar i sina domskäl vad sägs i propositionen till 2006 års lagstiftning i vilken sägs bla : " Enligt regeringens mening bör gemensam vårdnad normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnen".

Juristpunkten är en allmänpraktiserande byrå med uppdrag främst inom familjejuridik, förmögenhetsrätt och affärsjuridik. Vi är verksamma över hela landet. 08-5000 13 40 www.juristpunkten.se