Juristpunkten

Ensam vårdnad, vårdnad av Juristpunkten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 08:29 CET

Rättsfallsreferat 2011-09-16 angående mål om vårdnad m m  I mål om vårdnad tillerkändes barnens mamma - Juristpunktens klient - ensam vårdnad. Barnens pappa hade egenmäktigt kvarhållit barnen i långa perioder och påstått att mammans sambo misshandlat barnen. Tingsrätten fann bl a att mamman bäst kunde tillgodose barnens behov av sina båda föräldrar. Ärenden om verkställighet förekom under målets gång där pappan till slut tvingades lämna barnen till mamman genom polismyndigheten. Mamman gick ändå med på att pappan skulle ha ett omfattande umgänge med barnen. Pappan överklagade tingsrättens dom till Svea Hovrätt men beviljades inte prövninigstillstånd d v s målet togs inte upp till ny prövning. Inte heller Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd efter det att pappan överklagat Svea Hovrätts beslut.

Lena Sandberg
Jur kand
Juristpunkten

Juristpunkten är en allmänpraktiserande byrå med uppdrag främst inom familjejuridik, förmögenhetsrätt och affärsjuridik. Vi är verksamma över hela landet. 08-5000 13 40 www.juristpunkten.se