Sveriges Makalösa Föräldrar

Ensamföräldrar vågar inte ansöka om bostadsbidrag och vill hellre bo billigt med lägre standard

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 06:17 CEST

Ensamföräldrar med rätt att ansöka om bostadsbidrag vågar inte ansöka eller överdriver sin årsinkomst, för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Bostadsbidraget är med andra ord ett icke-effektivt bidragssystem. Dessutom anser många ensamföräldrar att de inte får den information de behöver, vad gäller regler och annat för sin privatekonomi. Sveriges Makalösa Föräldrar genomför därför seminarier runt om i landet med fokus på ensamföräldrars privatekonomi. 

Under februari – mars 2012 genomförde Sveriges Makalösa Föräldrar en online enkätundersökning bland ensamföräldrar i syfte att ta del av de önskemål som deltagare hade om information för att stärka ensamföräldrars privatekonomi. Denna rapport är en kort sammanställning av svar. För mer information kan ni kontakta Makalösa Föräldrar på privateknonomi@makalosa.org

Av de 52 personer som svarade på enkäten var 46 kvinnor.

Av 46 personer som svarade på fråga om nuvarande sysselsättning var 21 personer i heltidsarbete, 11 arbetar deltid, 5 personer studerar heltid, 3 personer är egenföretagare,  resten är antingen arbetssökande, föräldralediga eller förtidspensionerade.

Majoriteten av de som svarade har ett barn som bor med dem. 17 personer har två barn i hushållet.

Fråga om bostadsbidrag visar att folk är rädda att ansöka om bostadsbidrag eftersom man kan bli återbetalningsskyldig eller för att de inte vet om de är berättigade stöd. Men svaren visar även att 18% får ingen bostadsbidrag, 12% får maxbeloppet, 13% får del av beloppet.

Som Makalösa Föräldrar skrev i rapporten ”Gärna lägre hyra mot lägre standard”  (2006) upplever en stor del av ensamföräldrar som svarar på våra undersökningar att deras boende kostrader är för dyra. 44 % av ensamföräldrar bor för trångt.

Enligt vår undersökning upplevs chansen att byta bostad som svår, speciellt i storstäder som Stockholm, där hyresrätter ar svåra att få förstahandskontrakt på.  Personer som söker försörjningsstöd har bara rätt att få stöd till hyra upp till en viss kostnad, många hyror överstiger denna kostnad. Man tvingas då att göra besparingar som inte är möjliga. Även om man skulle vara beredd på att byta bostad till en som kostar mindre i hyra, är det värdigt svårt att praktiskt kunna göra detta. Det kan handla om en tusenlapp mindre i plånboken.

Nästan hälften av de som svarade tyckte inte att de har fått tillgång till tillräckligt med information och kunskap för att bibehålla eller förbättra sin privatekonomi som ensamförälder. 36.3% svarade att de vet ej, och 14.9% svarade att de fått tillräckligt med information och kunskap. 

Sveriges Makalösa Föräldrar kommer under sommaren och hösten genomföra seminarier kring privatekonomi runt om i landet, för att just informera, stötta och kunskapsutveckla. Seminarierna sker bland annat i Stockholm 3 juni och i Lund/Helsingborg 9-10 juni. Läs mer på projektets hemsida: www.privatekonomi.makalosa.org

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.