Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

"Ensamkommandes röster" besöker Stockholm

Press release   •   Jul 17, 2017 18:44 CEST

Från början var de fem, nu är de sex.

Sex ensamkommande ungdomar med afghansk bakgrund har bestämt sig för att stötta andra. Just nu koncentrerar de sig på ensamkommande tjejer, som inte fått lika mycket stöd som killarna. De reser runt i Sverige för insamlade pengar och söker upp tjejerna. 

De sex ungdomarna är Arif Moradi, Ali Mohajer, Ahmad Mohajer. Mahboba Madadi, Orya och Maryam Nazari.

De befinner sig i Stockholm tisdag 18 - onsdag 19 juli och kan kontaktas via Facebook eller telefon Arif Moradi 0729 069 698.  

Flera av ungdomarna är fortfarande inne i sin asylprocess. 

Ahmad Mohajer, som tilldelats Raoul Wallenbergpriset Ungt kurage på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter och som är ateist, har fått sitt tredje avslag och kan tvingas lämna Sverige före prisutdelningen. 

Arif Moradi har öppet dels talat om kvinnors rättigheter, dels konverterat till kristendomen. Vi som känner honom vet mycket väl att han är djupt troende, inte "bekvämlighetskonvertit" som Migrationsverket brukar säga.  

Att tala om mänskliga rättigheter i Afghanistan eller vara ateist är lika förbjudet som att konvertera till kristendom och kan medföra dödsstraff. Läs vad Johan Chytraeus, expert på Afghanistan, säger! 

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp