Sveriges Makalösa Föräldrar

Ensamstående föräldrar en starkt marginaliserad grupp

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 05:52 CEST

Ensamförälderskap borde egentligen inte vara något mer annorlunda förälderskap än samlevande förälderskap. Men på grund av samhällets olika bemötanden och de starkt åtskiljande villkor som uppstår på grund av detta, riskerar ensamförälderskapet i sig att bli en ekonomisk och social stigmatisering.

Ekonomisk utsatthet och fattigdom bland barnfamiljer är ett reellt och förödande problem, något som Sveriges Makalösa Föräldrar gång på gång de senaste åren lyft fram. Det är ett tema som organisationens generalsekreterare vägrar att släppa:

- Egentligen vill jag inte benämna det som barnfattigdom, betonar Sophia Lövgren, då det faktiskt kan låta som om det är barnet som är fattigt eller ännu värre att det är på grund av barnet att familjen är fattig. Men helt klart skulle det kunna kallas en risksituation om du blir ensamförälder, då var fjärde ensammamma lever under låginkomstgränsen. Det blir nästan 60 000 barnfamiljer.

Rädda Barnen har nu i sin nyaste utredning betonat att fortfarande lever ca 12 procent av alla barn i fattiga familjer, ca 200 000 barn, en siffra som inte verkar sjunker och som visar på hur lite effekt Barnkonventionen faktiskt har i svensk lag. År 2009 låg den relativa fattigdomen på ca 15 procent. Med en ekonomisk utsatthet följer också en social och psykosocial utsatthet:

- Jag har pratat med ensamföräldrar som endast äter kött en gång i veckan eller dricker måltidsersättningsdryck, inte för miljöns eller viktens skull utan för att de inte har råd med något annat. Till sina barn säger de t.ex. att de bantar, för att de vill försäkra sig om att barnen inte vet något. Frågan är ändå hur mycket barnen vet, de vet oftast mer än vi vuxna tror. Andra ensamföräldrar har berättat om hur de inte gått till tandläkaren på över tio år eller aldrig fått en ordentlig hälsokontroll genomförd. Allt detta får naturligtvis drastiska konsekvenser för de vuxnas fysiska och psykiska hälsa.

Allt detta visar ju på saker som de vuxna avstår från, men det innebär inte att barnen blir skonade:

- När det gäller barnen kan det snarare handla om att känna sig annorlunda, när det sker jämförelser i skolan. Och även små jämförelser kan göra ont; som att aldrig ha en cykel när klassen ska ut på cykel-utflykt, som att aldrig åkt på semester eller som att aldrig kunna utöva någon sport som kostar. Allt detta får naturligtvis också negativa effekter på barns fysiskia och psykiska hälsa, konstaterar Sophia Lövgren.

Sveriges Makalösa Föräldrar kräver en omedelbar höjning av underhållsstödet, som endast höjts med 100 kronor på snart 14 år. Vi kräver också ett särskilt ensamföräldrabidrag, dvs. ett extra barnbidrag, samt icke återbetalningshotat bostadsbidrag. Vi tror också att rabatterad familjerådgivning samt bättre information vad gäller underhållsbidraget kan vara lösningar som kan bidra till en bättre ekonomi för alla ensamföräldrar.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.