Vänsterpartiet

Ensamstående föräldrar tjänar på rödgrön politik

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:08 CEST

Idag uppmärksammade Rapport att andelen ensamstående mammor i åldern 20-29 år som lever med låg ekonomisk standard har ökat med hisnande 300 procent. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson kommenterar:

- Det är fruktansvärt. Regeringens politik har gynnat de mest välbeställda på bekostnad av dem som har det sämre ställt. Ensamstående kvinnor med barn har drabbats särskilt hårt. Nu är det dags för en politik för jämlikhet och minskade klyftor, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

År 2001 levde 19 procent av de ensamstående mödrarna i åldern 20-29 år med låg ekonomisk standard. 2009 hade siffran ökat till 76 procent – en ökning med 300 procent. I högre åldrar lever mellan var tredje och var fjärde med låg ekonomisk standard.

- Våra satsningar riktade till ensamstående föräldrar behövs mer än någonsin. Bara de satsningar vi gör på bostadsbidrag och underhållsstöd skulle för en ensamstående med ett barn kunna ge drygt 600 kronor mer i månaden jämfört med dagens situation, säger Ulla Andersson (V).

- Att minska barnfattigdomen är oerhört viktigt. Att fortsätta sänka skatten för dem som har mest är fel åtgärd. Vi rödgröna är överens om bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid, höjt underhållsstöd och höjt bostadsbidrag särskilt riktat till ensamstående föräldrar.

För ytterligare information:
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64


Fakta rödgrön politik:
- Mål om att minska antalet familjer i barnfattigdom – 50 000 färre familjer i behov av socialbidrag år 2015.
- Bättre tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid.
- Höjt underhållsstöd med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012.
- Höjning av bostadsbidragets särskilda bidrag respektive umgängesbidrag med 110 respektive 35 kronor, riktat till ensamstående föräldrar. Det gör vi utöver den satsning på bostadsbidraget som regeringen föreslår och som vi välkomnar.
- Höjt tak för vab-dagar, från 7,5 till 8,5 prisbasbelopp år 2012 och på sikt 10.
- Rätt till heltid.
- Sänkt a-kasseavgift. Det ska inte kosta mer än cirka 80 kronor i månaden att vara med.
- Satsningar på förskolan med målet max 5 barn per anställd.
- Ensamstående föräldrar är ofta särskilt beroende av att välfärden och trygghetssystemen fungerar. Vi satsar därför på skola, sjukvård och omsorg framför stora skattesänkningar. Sjukförsäkringen ska byggas upp och de utförsäkrade återförsäkras.
- Bara de satsningar vi gör på bostadsbidrag och underhållsstöd särskilt skulle för en ensamstående med ett barn kunna ge drygt 600 kronor mer i månaden jämfört med dagens situation.