Enskede-Årsta församling

Enskedeborna vill ha mer musik i kyrkan

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 16:28 CET

I samband med återöppnandet av Enskede kyrka gjorde Svenska kyrkan i Enskede-Årsta en enkätundersökning som skickades ut till alla hushåll i Enskede. Man ville ta reda på vilka av kyrkans verksamheter Enskedeborna är intresserade av. I enkäten fanns ett antal alternativ att välja mellan men också plats för egna kommentarer och förslag.

Nu har undersökningen sammanställts. Församlingen fick in omkring fyrahundra svar. Tre fjärdedelar av svaren kom från kvinnor, varav den största gruppen var i åldrarna 26-65.

I svaren framkom tydligt att Enskedeborna vill ha mycket musik i kyrkan och gärna mer gospel. Andra tydliga trender i undersökningen visade att man är intresserad av föreläsningar och utställningar samt att man vill att kyrkan ska hålla öppet under helgerna med möjlighet för besökare att gå in och ha en egen stund med exempelvis ljuständning. Den typ av gudstjänst som fick flest röster var musikgudstjänst.

Enskedeborna fick också lämna egna förslag på temagudstjänster. De vanligaste förslagen var "gospel", "musik" och "barn".

Därutöver fick församlingen in över hundra olika förslag på andra verksamheter, till exempel körer för nybörjare, sopplunch, loppis, café, ikonmålning, olika typer av barnverksamhet, samtalsgrupper, diktläsning och drop in-vigsel.

Susanne Gorne, informatör, har sammanställt undersökningen och presenterat den i kortfattad form för alla anställda.
– Nu återstår för arbetslaget i Enskede att lusläsa alla svaren och fundera över hur man bäst kan utforma verksamheten framöver.

Marjut Ervasti, distriktledare i Enskede, tycker att undersökningen har gett mycket inspiration för det fortsatta arbetet.
– En av idéerna med att vara kyrka är att vi lyssnar till församlingsborna. Redan i år kommer vi att följa upp det som enkäten har visat. Exempelvis planerar vi att erbjuda utställningar och föreläsningar. Till påsk visar vi fotoutställningen Via Dolorosa av Elisabeth Ohlson Wallin i Enskede kyrka. Vi vill också ge ännu mer plats för musiken i kyrkan, eftersom det fanns en tydlig önskan om det hos Enskedeborna.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter:
Susanne Gorne, informatör, tfn 08-556 133 65, susanne.gorne@svenskakyrkan.se
Marjut Ervasti, präst och distriktsledare i Enskede, tfn 08-556 133 63, marjut.ervasti@svenskakyrkan.se