Obducat

Enskild aktieägare har nu begärt granskning hos länsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 13:37 CEST

En aktieägare har, med stöd av det protokoll från Obducat ABs extra bolagsstämma som justerats och funnits tillgängligt på företagets kontor i Malmö, vänt sig till länsstyrelsen med en framställan att myndigheten ska utse en särskild granskningsman och vi kommer naturligtvis att följa de instruktioner vi får, säger Peter Jonsson, Obducat ABs styrelseordförande.
I samband med Obducats bolagsstämma i juni begärde en enskild aktieägare att en särskild granskningsman skulle tillsättas, vilket beslutades.
När protokollet från stämman var justerat skulle denne, eller annan enskild aktieägare, kunna vända sig till länsstyrelsen med en framställan så att förfarandet med granskningsman kunde inledas.
-I media har det förekommit en missuppfattning att det är Obducat som ska skicka in protokoll och begäran till länsstyrelsen, men så är inte fallet, säger Peter Jonsson.
-Det är en enskild aktieägare som måste göra framställan och nu har vi alltså fått information från Länsstyrelsen om att en aktieägare gjort en sådan.
Och Peter Jonsson får medhåll av Jonas Myrdal, NGM-börsens chefsjurist:
-Det framgår klart av aktiebolagslagen att så är fallet. Innebörden av det aktuella lagrummet är att det är en enskild aktieägare som måste inkomma med en begäran till länsstyrelsen.
Peter Jonsson menar att det är bra att länsstyrelsen nu tillsätter en granskningsman.

För ytterligare information kontakta:
Peter Jonsson, styrelseordförande Obducat AB, 0705 – 29 25 00


Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.
Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.
Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.
Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.