Industrivärden AB

Enskilda Securities och Handelsbanken utnyttjar övertilldelningsoption beträffande aktier i Indutrade

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 08:46 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Enskilda Securities och Handelsbanken erhöll, i samband med börsintroduktionen av Indutrade AB, en övertilldelningsoption enligt vilken Industrivärden utfäste sig att sälja ytterligare högst 3 000 000 aktier i Indutrade AB för att täcka övertilldelning. Enskilda Securities och Handelsbanken har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Stabilise-ring har inte utförts och stabiliseringsperioden har nu upphört.

Industrivärdens innehav av aktier i Indutrade AB uppgår efter utnyttjande av övertilldel-ningsoptionen till 15 000 000 aktier, vilket motsvarar 37,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Olof By, Vice verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00


AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: info@industrivarden.se