Hemtex

Enskilda Securities utnyttjar övertilldelningsoption beträffande aktier i Hemtex

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:09 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.


Enskilda Securities erhöll, i samband med börsintroduktionen av Hemtex AB, en övertilldelningsoption enligt vilken vissa större aktieägare i Hemtex utfäste sig att sälja ytterligare högst 994 074 aktier i Hemtex AB för att täcka övertilldelning. Enskilda Securities har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Stabilisering har inte utförts och stabiliseringsperioden har nu upphört.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef Hemtex: 0705-50 42 87
anders.jansson@hemtex.se

Tommy Svensson, Ekonomi och finanschef Hemtex: 0702-10 80 69
tommy.svensson@hemtex.se

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 136 butiker per den 30 september 2005, varav 113 i Sverige, 16 i Finland och 7 i Danmark. Av butikerna är idag 80 ägda av Hemtexkoncernen och 56 av franchiseföretag. Samtliga butiker i Finland och Danmark ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till drygt 1,1 miljard SEK, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under perioden augusti 2004-juli 2005 till totalt 882 miljoner SEK.