Swedish Meats

Enskilt fall av BSE bekräftat av Jordbruksverket – Att Sverige har fått ett BSE-fall förändrar inte säkerheten för konsumenterna

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 15:34 CET

Idag bekräftade Jordbruksverket (SJV) att den misstänkta kon i Västmanland bar på BSE. Gården spärrades av vid första misstanke om sjukdom och inga djur har fått lämna gården sedan dess. Den aktuella uppfödaren är leverantör till Swedish Meats men inga djur har dock lämnats för slakt i år.

Jordbruksverket har inlett en smittutredning för att kartlägga vilket foder djuret kan ha fått under sin livstid. I utredningen ingår även att hitta så kallade riskdjur på gården, t.ex. djur i samma ålder som fått samma foder. Alla riskdjur kommer att avlivas och skickas till destruktion. Det finns ingen anledning att tro att de yngre djuren på gården är smittade. BSE sprids inte från djur till djur vid direktkontakt utan smittar genom foder.

I samma pressmeddelande understryker Jordbruksverket att Sverige sedan flera år tillbaka har långtgående rutiner för att hindra att eventuell smitta kommer in i livsmedelskedjan. Den viktigaste åtgärden för att skydda konsumenter är att allt riskmaterial, alltså de delar på djuret som kan vara smittade, helt tas bort vid slakt. Att Sverige har fått ett BSE-fall förändrar därför inte säkerheten för konsumenterna.

Inom Swedish Meats har vi varit förberedda på att ett liknande fall skulle dyka upp även om det är olyckligt att det sker. Vi har också inrättat en speciell samordningsgrupp som rapporterar direkt till koncernledningen.

Vi har nära kontakt med myndigheterna och dess expertis och kommer noggrant att följa deras direktiv. Även om det är tråkigt att ett BSE-fall blivit bekräftat känner vi stor tillit för myndigheterna och deras bedömning av att risken för konsumenterna är minimal.

Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket säger i ett utlåtande att Sverige sedan länge har säkerhetsrutiner på plats och det gör att Sveriges situation för BSE betraktas som mycket god, trots att vi nu fått ett enstaka fall.

Se också Jordbruksverket samt Livsmedelsverkets hemsidor för ytterligare information:
www.sjv.se
www.slv.se


För vidare information kontakta:
Pia Larsson, Kvalitet- och miljöchef, Swedish Meats. Tfn 073-982 5623
Hampe Mobärg, Informationsdirektör, Swedish Meats, tfn 0730-683570.