Stretch

Enterprise arkitektur och business process management – inte på var mans läppar

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2011 10:37 CEST

Intresset kring enterprise arkitektur, förra årets snackis i IT-media, har svalnat. Det visar en färsk undersökning om SAP-användare i Sverige, gjord av konsultföretaget Stretch. Men företag arbetar med området och stora företag har kommit längre än små.

Vårens attitydundersökning kring SAP, Stretchmätaren, visar att företagens intresse för enterprise arkitektur är måttligt. Att den mediala uppmärksamheten kring området har sjunkit sedan förra året är möjligtvis en anledning till det svalnade intresset. Det säger Magnus Högfeldt, ansvarig för satsningen på Stretch. Undersökningen görs i samarbete med SAPSA – SAP Svenska Användarförening.

Resultaten visar att kännedomen om området är måttlig, strax under tre på en fem-gradig skala. Detsamma gäller i vilken utsträckning som företag har börjat tillämpa disciplinen.

Enterprise arkitektur är förenat med rutiner och processer. Undersökningen visar att företagen här har kommit relativt långt med ett snittbetyg närmre fyra kring rutiner. Detsamma gäller synen på de fördelar som enterprise arkitektur kan ge. Sammantaget visar undersökningen att företagen kommit igång med enterprise arkitektur, men att arbetet är i sin linda. Längst har stora företag kommit, medan mindre inte prioriterat området.

Undersökningen berörde även business process management. Området visar stora likheter med arkitekturområdet – praktiska exempel är fortfarande begränsade, men grunden är lagd och nyttan är identifierad.

Vårens undersökning bland SAP-användare är den femte i raden. Även denna gång får SAP godkända betyg för funktionalitet och processtöd, 3,8 på en femgradig skala, och för säkerhet och pålitlighet ges betyget 3,9. Betygen för användarvänlighet och kommersiella villkor är lägre – 2,6 respektive 2,4.

Totalt sett är bilden gentemot SAP oförändrad från förr. Möjligen kan en mindre skillnad noteras – mot det positiva hållet.

OM STRETCH
It-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Stretch erbjuder expertis inom integration, säkerhet, analys, användarvänlighet och processtöd genom enhetliga och effektiva system.
Stretch grundades år 2002. Koncernen består av fem bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo
med sammanlagt drygt 100 medarbetare.

För mer info:

Magnus Högfeldt, magnus.hogfeldt@stretch.se, 070 55 28 159

Emma Almroth, marknadskoordinator emma.almroth@stretch.se 070 44 15 346
www.stretch.se