Huddinge kommun

Entré Skogås – hantverksby, bostäder, sporthall?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 07:00 CET

Infarten till Skogås från Nynäsvägen har länge sett ganska trist ut. Nu har samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge beslutat att sända ut ett program för Entré Skogås på samråd.
­
- Vi vill skapa en attraktiv entré till Skogås och ska pröva möjligheten för såväl hantverksby som sporthall och nya bostäder, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

”Entré Skogås” är samlingsnamnet för området runt korsningen mellan Österleden och Gamla Nynäsvägen. Det finns ett stort behov av upprustning i området, som till största delen är obebyggt idag. I planerna finns ny mark för företagsetableringar, som kommer att säljas med villkor för att uppfylla planens gestaltningsvisioner.

– Ett viktigt skäl till det här planarbetet är att vi vill göra infarten till Skogås mer inbjudande. Man ska få en positiv känsla när man kör av från motorvägen, poängterar Tomas Hansson.

- En ny hantverksby i Skogås bidrar till att göra Huddinge till en ännu bättre näringslivskommun. Det här är ett väldigt bra kommunikationsläge och jag hoppas att vi kommer att få se många nya företagsetableringar här, säger Tomas Hansson.

Det ska också prövas om man kan förlägga en ny sporthall till området.

– Skogås Badmintonklubb är en av landets bästa inom sin sport, men deras hall är väldigt nedgången. Vi ska titta på möjligheten att hitta en bra lokalisering i det här området för en ny och fräsch hall. Vi är väldigt stolta över Christine Petterssons SM-guld i damsingel för några dagar sedan och tycker att det är viktigt att sporten ska kunna fortsätta att utvecklas här i Skogås, berättar Tomas Hansson.

I samrådet ska också prövas om det går att bygga nya bostäder i delar av området.

- För att kunna bygga nya bostäder behöver vi se över problematiken med buller och den elledning som går genom området. Men naturligtvis vore det bra om vi kunde få in även nya bostäder i planen, tycker Tomas Hansson.

 

 

För mer information kontakta
Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
08-535 313 51, 070-546 95 19
tomas.hansson@huddinge.se

Karl Henriksson, politisk sekreterare (KD)

08-535 301 69, 0708-28 24 62

karl.henriksson@huddinge.se