Landstinget i Kalmar län

Entreprenaddrift av primärvården i Västervik kan prövas 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:51 CET

Primärvården i Västervik kan komma att drivas i entreprenadform i framtiden. Politikerna i landstingsfullmäktige kommer i november att ta ställning till om en upphandling ska ske under 2004.
Den parlamentariska arbetsgruppen kring en förstudie för att lägga ut hela eller delar av sjukvården i Västervik på entreprenad avslutade sitt arbete under måndagen.

De borgerliga partierna i förstudiegruppen ställde sig bakom det tjänstemannaförslag som presenterades vid sammanträdet. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommer att presentera sin ståndpunkt vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 november. Det är dock landstingsfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet i den här frågan.

Ett antal redan planerade åtgärder måste först genomföras innan en entreprenadutsättning av primärvården kan bli aktuell; En sammanhållen primärvård ska genomföras. Detta innebär att distriktsläkarvården, distriktsvård (distriktssköterskornas vård) och barnhälsovården ska bilda en gemensam organisation och inte som idag vara indelade i tre separata organisationer.

Ett nytt ersättningssystem för primärvården ska tas fram. I det nya ersättningssystemet ska större hänsyn tas till antalet patientbesök och hur stor andel av patienterna som kan skötas av primärvården utan att man behöver remittera patienterna vidare till sjukhusen. (täckningsgrad)

Först efter att dessa steg är genomförda kan befintlig distriktsläkarvård och distriktsvård i Västervik entreprenadutsättas. I det förslag som idag lades på politikernas bord föreslås att upphandlingen genomförs under senare delen av 2004.

Upphandlingen och arbetet med entreprenad kan innehålla ett gemensamt utvecklingsansvar mot en framtida närsjukvård. Utvecklingen av närsjukvården i Västervik kan därmed bli något som landstinget gör tillsammans med en privat vårdentreprenör och Västerviks kommun.

De borgerliga partierna noterar i sitt ställningstagande att landstingets beslut om mångfaldsprogram ligger som grund för det utvecklingsarbete som är tänkt att genomföras under kommande år. I detta program redovisas en vilja att aktivt pröva entreprenad som driftform för delar av sjukvården i länet.

Ytterligare upplysningar:
Lars Hamrin, vice ordförande i landstingsstyrelsen och mångfaldsansvarig; (fp) 070-249 82 11

Alf Jönsson, förvaltningschef, Materialadministrativa serviceenheten 0480-845 55, 070-698 45 55