Sveriges Elkraftentreprenörer

Entreprenörer inom elkraftområdet bildar branschförening

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 09:00 CEST

Vid ett konstituerande möte den 28 april bildades branschförening Sveriges Elkraftentreprenörer.

Energibranschen har de senaste åren genomgått en stor förändring där behovet av en specialiserad branschförening för entreprenörer inom elkraftområdet vuxit fram. Föreningen kommer främst vara inriktad på att arbeta för goda näringsvillkor och verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper, samt vara ett forum för allmängiltiga branschfrågor och verka för att skapa ett intresse för branschens framtida kompetens- och rekryteringsbehov.

Medlemmar från start är Infratek Sverige AB, One Nordic AB, Vattenfall Services Nordic AB, Tectel i Vindeln AB, Trolk El&Tele AB, Eltel Networks Infranet AB, Linjemontage i Grästorp AB, ATS Kraftservice AB, Kraftringen Service AB, ABEKA, Elkraftsbyggarna i Götaland AB och Otera Ratel AB.

Vid frågor kontakta Anders Fallgren

anders.fallgren@vattenfall.com , mobil 070-5395050