Avesta kommun

Entreprenöriellt lärande satsning i Avesta

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 08:42 CET

- Igår fick våra pedagoger i förskolan och skolan en viktig inblick i vad entreprenöriellt lärande kan vara, säger Karin Vestman, resultatenhetschef, Bildningsförvaltningen.

-  Som en del i satsningen på entreprenöriellt lärande i vårt utvecklingsprojekt Avesta 2020, har vi idag mötte inspiratörer i form av Evelina Bark-Nordin på Ung företagsamhet och Pierre Mörck, entreprenör och föreläsare, som hjälpte oss att vidga våra vyer. Vad är entreprenörskap? Ett modeordet som ingen, eller alla, greppar?


På eftermiddagen fortsatte dagbarnvårdarna med eget arbete, där de satte de entreprenöriella angreppssättet i fokus.

-  Vi tycker det är viktigt att arbeta med frågan i alla stadier. Att arbeta med entreprenöriellt lärande, entreprenöriellt förhållningssätt finns tydligt med i våra styrdokument. Barn och elever ska i hög utsträckning ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och uppmanas till initiativtagande, säger Karin Vestman.


Entreprenöriellt lärande är ett delprojekt i det kommungemensamma projektet Avesta 2020 som pågår under år 2013‐2015. Projektet vänder sig i huvudsak till barn, elever, pedagoger och ledning inom Avesta kommuns förskolor och grundskolor.

Syftet med satsningen är att barn och elever ska ges förutsättningar för att utveckla sina entreprenöriella förmågor såsom nyfikenhet, kreativitet, mod och initiativförmåga, samt skapa ett intresse för entreprenörskap i tidig ålder. Barn och elever skall känna tilltro till den egna förmågan och kunna tillämpa sina kreativa och innovativa idéer i en medveten handling.

Varje förskole- och rektorsområde har fått i uppdrag att planera och genomföra insatser på området inför läsåret 13/14 och framåt. Det handlar dels om att öka personalens kompetens på området, dels att erbjuda barn och elever goda möjligheter i sin lärmiljö.

Presskontakt

Karin Vestman
Resultatenhetschef
Tel: 0226-64 53 69
E-post: karin.vestman@avesta.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.