ESBRI

Entreprenörskap och psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 06:00 CET

Det finns gott om berättelser om kreativa genier som inte faller inom ramarna för vad som betraktas som ”normalt”. Steve Jobs är ett exempel. Under måndagens Estradföreläsning presenteras ny och spännande forskning inom ett område som hittills varit relativt outforskat, nämligen entreprenörskap och psykisk ohälsa. Föreläsare är professor Johan Wiklund, Syracuse University.

En OECD-rapport från 2013 visar att psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till arbetslöshet i Sverige. Regeringen har också gett Forte i uppgift att granska den forskning som finns om kopplingen mellan psykisk ohälsa och anställningar – är det jobbet som gör folk sjuka? Kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa har däremot inte fått samma belysning. Kanske kan entreprenörskap vara ett alternativ som låter fler personer komma till sin rätt? Personer som förpassats till arbetslöshet för att de inte har passat in på en ”vanlig” arbetsplats.

Under föreläsningen kommer Johan Wiklund diskutera potentialen i entreprenörskap för människor med till exempel ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom. Han konstaterar att psykisk ohälsa per definition är något avvikande och dysfunktionellt. Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan mycket väl vara funktionellt i ett annat. Via entreprenörskap skulle kanske fler människor kunna skapa ett meningsfullt och framgångsrikt yrkesliv, och bidra till samhällsutvecklingen med nya affärsidéer.

Wiklunds forskning kommenteras av Anne-Liis von Knorring, professor emeritus i neurovetenskap, Uppsala universitet. Efter föreläsningen firar vi in julen med glögg och mingel


Tid: Måndag 9 december 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Alla Estradföreläsningar filmas och sänds live via Bambuser. I efterhand läggs de ut som webb-tv. För närvarande kan du se över 50 föreläsningar och en rad andra filmklipp på www.esbri.se/webb-tv


ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se