Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapet i Sverige – vad det är och vad det kunde vara!

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2012 10:19 CEST

16 procent av alla vuxna svenskar som i dag inte är entreprenörer är potentiella företagare. Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, presenterar i september månads Thulins Tabeller ett mått på potentiellt entreprenörskap i landet. Det är bara sex procent av befolkningen som faktiskt är entreprenörer men andelen möjliga företagare bland befolkningen är alltså betydligt högre.

September månads analys baseras på data från Global Entrepreneurship Monitors (GEM:s) senaste undersökning som i Sverige omfattar intervjuer med strax över 3 000 individer. Undersökningen visar att andelen individer som bedrev någon form av entreprenörskap år 2011 uppgick till 5,8 procent av befolkningen i åldrarna 18-64 år (4,9 procent 2010).

Med statistiken från GEM kan vi beräkna ett grovt mått på potentiellt entreprenörskap i landet. Om vi fokuserar på den del av befolkningen som inte redan är involverad i någon form av entreprenörskap finner vi att 31 procent anser sig ha nödvändiga kunskaper för att starta och driva ett företag. Utav dessa uppger 74 procent att det också finns goda möjligheter att starta ett företag i sitt närområde inom de närmaste sex månaderna. Det medför att 23 procent av den vuxna befolkningen som inte redan idag bedriver någon form av entreprenörskap både anser att det finns goda möjligheter att starta ett företag där de bor och dessutom anser sig ha tillräckligt med kunskap för att också göra det. Av dessa har dock 32 procent svarat att rädsla för att misslyckas med ett eventuellt entreprenörskap skulle hindra dem från att starta ett företag. Räknar vi bort den andelen får vi fram ett grovt mått på potentiellt entreprenörskap som uppgår till ca 16 procent av den vuxna befolkningen som inte redan är engagerade i entreprenörskap.

–        Entreprenörskapet i Sverige skulle kunna vara betydligt högre. Varför de som anser sig ha såväl kunskap som möjlighet att starta ett företag ändå väljer att inte göra det är frågan, säger Per Thulin.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se.

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se