Connect Sverige Region Syd

Entreprenörspoolen skapar nya bolag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 13:43 CET

Det finns många intressanta projekt och duktiga innovatörer i Skåne. Men för att skapa ett framgångrikt företag krävs det ett starkt team av innovatör och entreprenör. Entreprenörspoolens syfte är att sammankoppla drivna entreprenörer med innovationsbaserade bolag för framgångsrik start av nya företag.
Ett lyckat exempel är företaget Small Particle Technology GBG AB som har utvecklat en ny typ av nanosilver (AGSOL) som kan användas inom flera olika områden, t.ex. för att skydda betong mot påväxt eller för att förhindra tillväxt av patogener i medicinska produkter. Företaget bedömer att den potentiella marknaden är både stor och global.

Uppfinnaren bakom AGSOL, professor emeritus Jan-Erik Otterstedt från Chalmers tekniska högskola kontaktade LU Innovation för att få hjälp att utveckla projektet kommersiellt. CONNECT Skåne kopplades in för att via Entreprenörspoolen hitta en lämplig entreprenör. Man sökte en drivande person med förmåga att kommersiellt utveckla och förpacka projektet och presentera det för potentiella investerare. Intresset från Entreprenörspoolen var stort. Efter att ha träffat ett par bra kandidater fastnade man slutligen för Henrik Hedlund med ett förflutet inom flera olika branscher, bl a som VD för Ideon-bolaget CSR Sweden AB. Small Particle Technology är nu i full gång att förbereda för en CONNECT-process och kommer att sitta på förinkubatorn på Ideon Innovation.

Innovatören Jan-Erik Otterstedt har drivit många projekt och menar att en svårighet har legat i att överleva ”limbotiden”, från det att många av projektets viktigaste tekniska målsättningar uppfyllts tills projektet fått stabilt kommersiellt fäste. Här behöver innovatören kompletteras med en entreprenör. ”Vi ser det därför som en stor framgång för oss att vi kommit i kontakt med CONNECT Skåne och anslutna organisationer knutna till Lunds Universitet som med sin kompetens och resurser gör det möjligt att utveckla AGSOL kommersiellt. En unik satsning på tillväxt i landet, åtminstone i Skåne”, menar Otterstedt.

AGSOL är inte bara ett bra exempel på vilken nytta Entreprenörspoolen kan göra för tidiga, innovationsbaserade bolag. Det är även ett gott exempel på god samverkan mellan olika aktörer inom innovationssystemet för att hitta en optimal lösning för företaget.

Ett annat företag som fått sin VD genom Entreprenörspoolen är Ideon Innovation baserade Hydro Kinetic Energy AB där Ingemar Sekund gick in som VD.

Kontaktperson: Jeanette Andersson, CONNECT Skåne, Box 117, 221 00 Lund. Besök: Sölvegatan 16
Tel. 046 – 222 12 69, 0733-18 19 82, ja@connectskane.se

Mer om Entreprenörspoolen
Entreprenörspoolen är ett projekt som drivs av CONNECT Skåne med finansiering från Innovationsbron, Region Skåne och Ideon Innovation. Vi är alla verksamma i att utveckla näringslivet i Skåne och då i synnerhet nystartade företag. Entreprenörspoolen skall vara en samlingsplats för potentiella entreprenörer som är intresserade av att ta sig an ett företag eller projekt. Personerna som registrerar sig i databasen är sökbara för de olika innovationsmiljöerna i Skåne såsom Ideon Innovation, Teknopol, Lunds Universitet etc, som typiskt har ett antal innovationer och innovatörer som behöver matchas mot en lämplig entreprenör för att skapa ett framgångsrikt företag.

Med en entreprenör menar vi i det här sammanhanget en person som med driv och gott affärsmannaskap kan ta en idé hela vägen till ett framgångsrikt bolag. Det är en person som är beredd att satsa hela eller delar av sin tid och energi mot ett delägande i bolaget och som har möjligheten att under en viss tid arbeta för en begränsad ersättning.


Entreprenörspoolen; en mötesplats för entreprenörer och innovatörer; www.entrepreprenorspoolen.se

CONNECT är ett icke vinstdrivande internationellt nätverk för utveckling av nya innovativa företag men också av mogna och tillväxtbenägna företag .

CONNECT erbjuder kostnadsfri professionell coachning och hjälp med kapitalanskaffning till bolag som är på väg ut mot marknaden och till mogna företag som vill skapa tillväxt.