Umeå kommun

Entréstråk mot Umeå Östra beskostas gemensamt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:39 CEST

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet delar på kostnaderna för de gemensamma planerna att bygga ett nytt entréstråk mellan Resecentrum Umeå Östra och universitets- och sjukhusområdet.

Sedan tidigare finns ett gemensamt förslag för att bygga en ny, attraktiv entré med gång- och cykelstråk, gator, bussterminal och ambulansinfart mellan Umeå Östra och universitets- och sjukhusområdet. Förslaget håller just nu på att detaljplaneras.

Förslaget ska främst finansieras med drygt 43 miljoner kronor beviljade från EU Mål 2, regionala fonden. Utöver det svarar Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet för varsin tredjedel av kostnaderna, högst 20 miljoner kronor var.

Näringslivs- och planeringsutskottet är också positiva till detaljplaneförslaget för en ny bussterminal i området. Terminalen är tänkt att bli något längre än i dag och rymma 12-14 bussplatser, även i fortsättningen med genomfart för allmän fordonstrafik. Planerna för bussterminalen, som stämmer överens med pågående översiktsplanering, tas upp i byggnadsnämnden för beslut.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se<mailto:hakan.goransson@umea.se>