Luftfartsverket, LFV

Entry Point North - Nordic ATS Academy öppnar med stora ambitioner

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:54 CEST

Den nya skolan, som framledes har ansvaret för att utbilda flygledare till flygtrafiktjänsterna i Sverige, Norge och Danmark, blev officiellt öppnad idag (2006-03-28). Mer än 200 gäster från bl a departementen i de tre skandinaviska länderna och en rad ledande personer från flygtrafiktjänsterna och flygbolagen i Europa deltog i det festliga evenemanget. Det är de officiella Air Traffic Service Providers i Skandinavien - Avinor i Norge, Luftfartsverket i Sverige respektive Naviair i Danmark, som gemensamt har etablerat den nya utbild-ningen, och som tillsammans äger Entry Point North AB.

”Entry Point North är ett unikt initiativ inom internationell flygtrafiktjänst. För första gången har det lyckats att etablera en mycket specialicerad utbildning för flygledare oberoende av nationella gränser. Målsättningen är att utveckla och erbjuda den bästa tänkbara och mest professionella flygledarutbildningen i Europa. Det sker på kommersiella villkor och inom ramarna för gällande myndighetskrav. Utöver att tillgodose ett konkret behov hos de skandinaviska Air Traffic Service Providers för en koordinerad utbildning av flygledare, som varje enskilt land inte längre själv genomför, är Entry Point North ett initiativ, som direkt tillvaratar ambitionerna för Single European Sky”, sade Oddvar Maudal å de tre ägarnas vägnar vid den officiella öppningen av den nya Akademin.

Oddvar Maudal är styrelseordförande för Entry Point North AB – vald av Avinor i Norge, Luftfartsverket i Sverige och Naviair i Danmark, som alla är representerade i bolagets styrelse. Oddvar Maudal är till vardags Acting Director of Air Navigation Services hos norska Avinor.

Ökad säkerhet i luftrummet
Entry Point North får från första dagen styrkan och kompetenserna att utveckla de bästa och högsta standarderna inom säkerhetsarbetet i det europiska luftrummet. Den nya skolan blev formellt etablerad den 21 december 2005 och är godkänd av de skandinaviska regeringarna och har fått myndighetsgodkännande från Luftfartstilsynet i Norge, Luftfartsstyrelsen i Sverige respektive Statens Luftfartsvæsen i Danmark.

Skolan ligger på Malmö-Sturups internationella flygplats – knutpunkten - geografiskt, trafikmässigt och kommersiellt - mellan Norge, Sverige och Danmark. Denna placering mellan de skandinaviska huvudstäderna och en rad internationella och lokala flygplatser är idealiskt och ger på så sätt lika villkor och till-gång för flygledaraspiranter från de tre skandinaviska länderna.

Med etableringen av Entry Point North har de tre ägarna utvecklat ett helt nytt, harmoniserat utbildningskoncept. Och tillsammans med en internationell stab av de bästa lärarna och tillgång till modern utrustning och teknologi lever skolan från den första dagen upp till de högsta kraven och standarderna inom säkerhetsarbetet för internationell flygtrafiktjänst. Den första kursen med flygledaraspiranter startar sin utbildning samtidigt som den officiella öppningen idag av Entry Point North.

De tre ägarna har valt Anne Kathrine Jensen från Danmark som verkställande direktör för Entry Point North AB. Hon har en mycket lång och fin karriär som flygledare bakom sig – plus ett antal ledarskapsutbildningar – bl a en MBA.

Ytterligare upplysningar
Ifall du vill veta mer om Entry Point North - Nordic ATS Academy på Sturup, Sverige, är du välkommen att kontakta:

Verkställande direktör Anne Kathrine Jensen (akj@trynorth.com) på telefon +46 734 33 22 97
eller
Informationsdirektör Lars Röhne, LFV, på telefon 11 192410/ mobil 0708/992410