Envac

Envac lanserar två nya koncept på Elmia-mässan

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 09:00 CEST

Nu lanserar Envac två nya innovationer; den första som vi kallar WasteSMART och som ytterligare effektiviserar och förbilligar sopsugsystemet genom att upp till åtta avfallsfraktioner kan kastas i ett och samma inkast. Samtidigt blir det möjligt, om så önskas att kvantifiera de olika avfallsfraktionerna på individnivå.

Den andra innovationen som Envac lanserar kallar vi Re- det står för ökad reuse, repair och recycling och innebär att vi utnyttjar sopsugsterminalen för att stimulera ökad återanvändning och
återvinning i området.  Envac föreslår att sopsugsterminalen skall användas för fler
syften än att bara mellanlagra avfall såsom exempelvis:

  • Avställningsytor/bytesplats för möbler, inredningsdetaljer, böcker, textilier, elektronik etc.
  • Utbildning, rådgivning och information om avfallsminimering, reparation och återvinning
  • Avlämning av farligt avfall, läkemedelsrester, batterier, kartonger och skrymmande avfall

Utmaningen för Envac har varit att möjliggöra lösningar där avfallsinsamlingen i boendemiljöer blir både bekväm, rationell och närmiljövänlig, men samtidigt stimulera till en ökad återanvändning och ett bättre boende.

I samband med Elmia Avfall och Återvinning har vi tagit fram två white papers som
beskriver WasteSMART och Re3 närmare. Beställ dem här.

För att få höra mer om våra spännande nyheter besök vår monter A02:57 på Elmias Avfall & Återvinningsmässa 30/9-2/10. Parallellt går VA- och Fjärrvärmemässan.

För registrering klicka här

Envac uppfann sopsugstekniken i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser.

Envacs sopsugslösningar innebär en hållbar, miljöriktig hantering av avfall. Systemet införlivas med övrig infrastruktur - elektricitet, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten - och på så vis elimineras all öppen, manuell hantering.

De miljö- och effektivitetsmässiga vinsterna med tekniken är avsevärda i synnerhet för områden med stora avfallsmängder och höga hygienkrav.

Systemet är nu allmänt betraktat som framtidens avfallshantering.

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige, med 38 kontor i 21 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika och Australien.

VD för Envac AB är Christer Öjdemark. Envac AB är helägt av Stena Adactum AB och ingår i Stena-sfären.

Några flaggskeppsinstallationer är Floridas Disneyland, Barcelonas Olympiska by, Londons Wembley City och Mellanösterns Jumeirah Beach.

Läs mer om Envac på www.envacgroup.com eller www.envac.se