Envac

Envac tecknar samarbetsavtal med Veolia Environmental Services för insamlingen av hushållsavfall i Frankrike.

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 14:31 CEST

För Veolia Environmental Services är MOVAC en attraktiv insamlingslösning för hushållsavfall och förpackningsmaterial. Systemet möjliggör  en hållbar avfallshantering som stämmer väl överens med de mål om långsiktiga kostnadsbesparingar och minskning av miljöpåverkan som den franska regeringen ställt upp; (http://www.legrenelle-environnement.fr/) .

 

MOVAC kräver minimalt med utrymme eftersom man transporterar avfallet under jord vilket resulterar i ett minskat ianspråktagande  av lagringsytor i och utanför fastigheten. Vidare effektiviseras avfallsinsamlingen vilket skapar mindre trafik, buller och utsläpp av växthusgaser.

 

Michel Valache, Veolias operativa chef för miljöservice i Frankrike, som ansvarar för offentliga kunder, beskriver marknadsförutsättningarna för MOVAC-systemet  i Frankrike:

 

"Antalet boende i städerna ökar ständigt i takt med att städerna byggs ut. Vi måste därför anpassa miljöservicen till nya former av urbanisering. Underjordisk avfallshantering med vakuum är en innovativ och hållbar metod som motsvarar de förväntningar som de offentliga kunderna har i Frankrike. Tack vare samarbetet med Envac, som är specialister på detta område kan vi erbjuda våra kunder full service – från design till konstruktion och drift."

Veolia Environmental Services och Envac har redan framgångsrikt fått beställningar från:

 

  • Romainville och Les Lilas, nära Paris: att utrusta 4 400 bostäder med en stationär avfallsinsamling. Installationen pågår för närvarande och systemet är planeras vara i bruk 2011;
  • Issy-les-Moulineaux, nära Paris: att utrusta 2 000 bostäder (med möjlighet att utrusta ytterligare 1 400 bostäder) med MOVAC. Systemet  planeras att vara i bruk år 2013.

 

 

 

 

För mer information vänligen kontakta

Yannick Gueugnon, Region Manager, France

E-mail: ygueugnon@envac.fr Mobil: +33 (0)68 131 25 50

eller

Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication Envac Group

E-mail: jonas.tornblom@envac.se  Mobil: +46 (0)702 46 18 44

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Vi uppfann vakuumtekniken för avfallshantering i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering med över 30 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika.
Automatiserad avfallshantering från Envac är en hållbar grön investering. Systemet införlivas med övrig infrastruktur, som exempelvis elektricitet, avlopp och vatten.
2009 omsatte Envac 1,3 miljarder kronor med en orderingång på drygt 1 miljard. Antal anställda uppgick till 600 personer.


VD Envac AB, Christer Öjdemark
Marknads- & kommunikationsdirektör Envac AB, Jonas Törnblom

För mer information besök vår hemsida: www.envacgroup.com
Envac är ett helägt (100 %) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären med 19 000 anställda. Omsättningen för 2009 uppgick till 47 061 miljoner SEK och resultat före skatt uppgick till SEK 1 750 miljoner.