Envac

Envac - Vinnare av Swecare Export Award 2016

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 15:26 CEST

Envac har tilldelats Swecare Export Award 2016. Priset ska uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Syftet är att premiera kreativitet och nytänkande samt verka för nya framgångsmodeller för internationalisering inom alla områden inom svensk omsorg, hälso- och sjukvård. Claes Scheibe, Envacs Koncernchef tog emot priset av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson i samband med Swecares årsmöte den 26 april.

Juryns motivering löd:”Envac levererar – med sin revolutionerande vakuumteknik för avfallshantering – en infrastruktur för sjukvård och andra samhällsfunktioner, baserad på svensk innovativ miljöteknik.

Envacs system finns idag installerat över hela världen, men en stor del av företagets insatsprodukter och ”know how” kommer från Sverige. Deras internationella satsning har de senaste åren medfört en mycket kraftig ökning av exporten och exportaffärer utgör idag 83% av ordervolymen. Under de två senaste åren har Envac tagit hem flera sjukhuskontrakt utanför Sverige på viktiga tillväxtmarknader som Kina och Singapore, men även på närmare håll som Norge och Tjeckien.

Envac är en engagerad medlem i Swecares nätverk och bidrar aktivt med att dela med sig av idéer och samarbetspartners och för att skapa ett sammansatt svenskt erbjudande kring både sjukvård och äldrevård.”

Priset utdelas i år för åttonde året i rad. Tidigare vinnare är Sectra, HemoCue, Cavidi, Medicover, Abigo Medical, Carmel Pharma & Bactiguard.

Swecare är en halvstatlig stiftelse och medlemsorganisation för företag inom sjukvårdsbranschen och Life Science. Syftet med verksamheten främja exporten av svensk hälso- och sjukvård. Swecare genomför varje år en mängd aktiviteter som delegationsresor till andra länder, seminarier, utställningar samt samlar på hemmaplan branschen i fokusgrupper för att mer framgångsrikt skapa koncept kring svenska lösningar.

Envac uppfann sopsugstekniken i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser.

Envacs sopsugslösningar innebär en hållbar, miljöriktig hantering av avfall. Systemet införlivas med övrig infrastruktur - elektricitet, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten - och på så vis elimineras all öppen, manuell hantering.

De miljö- och effektivitestmässiga vinsterna med tekniken är avsevärda i synnerhet för områden med stora avfallsmängder och höga hygienkrav.

Systemet är nu allmänt betraktat som framtidens avfallshantering.

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige, med 35 kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika.

2014 omsatte Envac 1 100 miljoner kronor.  Antal anställda är drygt 600 personer. VD för Envac AB är Claes Scheibe. Envac AB är helägt av Stena Adactum AB och ingår i Stena-sfären.

Några flaggskeppsinstallationer är Floridas Disneyland, Barcelonas Olympiska by, Londons Wembley City och Mellanösterns Jumeirah Beach.

Läs mer om Envac på www.envacgroup.com eller www.envac.se