Eolus Vind AB (publ)

EOLUS OCH VESTAS TECKNAR AVTAL OM LEVERANS AV 17 VINDKRAFTVERK

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 14:49 CET

Eolus Vind AB och Vestas Northern Europe AB har tecknat avtal om leverans av 17 Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk. Ordern avser totalt 34 MW fördelat på 6 olika projekt i södra Sverige. Leverans kommer att ske successivt under våren och sommaren 2010.

Vindkraftverken har navhöjder på mellan 80 och 105 meter. Efter montage och provdrift avser Eolus att överlåta flertalet av de nyckelfärdiga anläggningarna till externa kunder.

- Eolus och Vestas långvariga relation och vårt förtroendefulla samarbete har möjliggjort affären och vi är mycket glada över att kunna tillkännage vår största order hittills hos Vestas, säger Bengt Simmingsköld, VD för Eolus Vind.

- Det är med stor glädje vi tillkännager ordern idag och vi är tacksamma över det förtroende Eolus Vind ännu en gång har visat oss. Eolus Vind har stora utvecklingsplaner och är en av de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framtida samarbete, säger Krister Poole Jönsson, Sales Director på Vestas Northern Europe.

Hässleholm den 29 december 2009

Eolus Vind AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av
vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 651 615.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2009-12-29.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de cirka 1.200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 64 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till cirka 1.400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 90 Mkr.

Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande cirka 1.200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas cirka 200 verk med en effekt på cirka 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. Eolus Vind AB har cirka 1.750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.