E.ON Sverige AB

E.ON blir störst på kraftvärme

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:20 CEST

– Som energiminister blir jag mycket glad när jag hör om satsningarna som E.ON just presenterat. Så kommenterar Maud Olofsson att E.ON storsatsar på svensk kraftvärme med fyra stora biobränsleeldade kraftvärmeprojekt som alla innebär energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Investeringen ligger på 4,3 miljarder kronor och beräknas stå klar 2011. E.ONs kraftvärmesatsning kommer att innebära en minskning av koldioxidutsläpp med ca 510 000 ton per år.
Fjärrvärmen är redan idag en viktig grundsten för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Med kraftvärmesatsningen stärks fjärrvärmens roll ytterligare samtidigt som svensk elproduktion ökar och bidrar till den nödvändiga europeiska energiutvecklingen.

– Det är viktigt att näringslivet och politiken tillsammans tar ansvar för klimatfrågan. För mig är det en självklar prioritering att ställa Sveriges elförsörjning på ett tredje ben och det benet kommer till stor del att bestå av just kraftvärme. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder för att gå i spetsen för att forma en hållbar energiframtid, sa Näringsminister Maud Olofsson vid en pressträff under den pågående Centerstämman i Kalmar.

E.ON står inför en en kraftvärmesatsning på bred front. Fyra nya kraftvärmeanläggningar i Järfälla, Kalmar, Örebro och Norrköping ska byggas, där samtliga eldas med biobränsle och återvunnet material. Tillsammans med satsningarna i Malmö, som tas i drift 2009, ökar elproduktionen i fjärrvärmenäten från dagens 800 GWh till 2,4 TWh producerad el, samtidigt som koldioxidutsläppen totalt minskar med 1,5 miljoner ton.

– Med kraftvärmesatsningen tar vi en ledande roll som kraftvärmeproducent, säger Anders Östlund VD för E.ON Värme Sverige. Det är betydelsefullt inte bara ur ett lokalt och nationellt perspektiv utan även ur ett globalt perspektiv, så att vi minskar utsläppen av koldioxid och bidrar till en hållbar utveckling i ett framtida Europa.

För ytterligare information kontakta E.ON Värme Sveriges Informationschef Anna Nystedt på telefon 070-525 54 86.

Utsänt av:
E.ON Värme Sverige
Kommunikation
Anna Nystedt


I bifogade pdf finns en presentation av E.ON Värme Sveriges kraftvärmesatsning.