E.ON Sverige AB

E.ON central del i europeiskt projekt kring smarta elnät

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 11:00 CET

Just nu talas det väldigt mycket om vikten av smarta elnät för att kunna driva klimatomställningen. För att förverkliga E.ONs vision om 100 procent förnybar energi, är E.ON nu tongivande partner när det europeiska projektet kring smarta elnät, InterFlex, startar med EUs största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, i ryggen.

InterFlex är en sammanslutning av en rad europeiska elnätsföretag. Inom ramen för InterFlex har sex europeiska projekt valts ut för att utveckla smarta elnät och demonstrera den absolut senaste tekniken. Tre av de sex projekten drivs av E.ON. Två av dessa drivs i Sverige.

”Smarta Nät i Hyllie” är ett av de två svenska projekten. Här är fjärrvärmen energibäraren som kan optimera elnätet genom konceptet power2heat samtidigt som det blir direkta miljövinster genom minskade effekttoppar i fjärrvärmeproduktionen.

I Simris utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, bygger man ett självförsörjande lokalt energisystem byggt på 100 procent förnybara källor, ”LES”, med möjligheten att vara helt frikopplad från det nationella elnätet.

Det tredje E.ON-projektet, som genomförs i Tyskland, handlar om styrning av lokal elproduktion och elanvändning i syfte att optimera effektbehov, miljöpåverkan och kapaciteten i elnätet.

De övriga tre projekten ska bland annat visa hur lagring av el, elbilar och olika typer av styrning påverkar kunderna och elsystemet.

Totalt är det ett 20-tal elnätsföretag, industriföretag, forskningsinstitutioner samt EU som stödjer InterFlex. De olika forsknings- och demonstrationsprojekten kommer att pågå i tre år.

För ytterligare information, kontakta Anna Eriksmo, projektledare Hyllie inom E.ON, telefon 070 346 75 85, eller Staffan Sjölander, projektledare för Lokala EnergiSystem inom E.ON, telefon 070 – 395 87 35.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.