EOS Russia

EOS Russias substansvärde 101,30 per aktie den 9 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:45 CEST

Per den 9 augusti 2007 uppgick EOS Russias beräknade substansvärde till 2 343 MSEK (346,9 MUSD enligt kurs SEK/USD 6,7464). Substansvärdet per aktie var 101,30 kronor.

Substansvärdet per aktie är baserat på 23 104 283 aktier, vilket motsvarar totalt antal aktier i EOS Russia per den 9 augusti 2007.

EOS enskilt största innehav var UES. Den 9 augusti 2007, klockan 16:00 CET, noterades UES depåbevis (GDR) till 134,88 dollar beräknat som snittvärdet av köp- och säljkursen (mid-market price). Motsvarande värde för UES stamaktie var 1,3488 dollar.

Ovanstående beräkningar har inte granskats av bolagets revisorer.

EOS Russia har beslutat att ändra utgivningsdatum av delårsrapporten för perioden januari - juni 2007. EOS Russias delårsrapport kommer att offentliggöras torsdagen den 30 augusti istället för den 22 augusti.

EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska kraftsektorn. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.


Stockholm den 10 augusti 2007
EOS Russia

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sven Thorngren, vd: +46 8 509 001 80