ePhone Internet & IP telefoni

ePhone för ett Tryggt Internet

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:02 CEST

ePhone strider för ett Tryggt Internet som förutsätter att rätten till privatliv kan kombineras med möjligheten för polisen att beivra grova brott. Det första Ipred-målet i Solna tingsrätt har inte bara betydelse för en av ePhones kunder, utan kan även innebära att 500 miljoner EU-medborgare får ett Tryggt Internet.

Den strid som ePhone tar för ett Tryggt Internet, samt i den pågående processen i det första Ipred-målet, är extra viktig med hänsyn till det nya datalagringsdirektiv, som troligtvis träder i kraft under hösten 2009, som innebär att alla Internetleverantörer inom kort blir tvungna att lagra abonnentuppgifter. Frågan är vem som har rätt att ta del av de lagrade uppgifterna. ePhone tar den juridiska striden för att Internet skall erbjuda en rätt till ett privatliv.

- ePhone har anlitat några av Sveriges bästa advokater på Wistrand Advokatbyrå för att stärka allas rätt till ett Tryggt Internet. Med ett Tryggt Internet menar vi ett Internet som kombinerar rätten till ett privatliv med möjligheten att lagföra personer som begår grova brott med hjälp av Internet, säger Bo Wigstrand, VD på ePhone.

Enligt ePhone skulle det innebära att ePhone inte kan hjälpa polis och åklagare i deras arbete att förhindra barnpornografi, narkotikabrott, bedrägerier, hot och annan grov brottslighet, om de tar bort kopplingen mellan IP-adress och abonnent. Ett Tryggt Internet kräver dessutom ett starkt integritetsskydd för privatpersoner vilket ePhone värnar om. Därför är det viktigt med ett prejudikat som ställer höga krav på bevisföringen.

- Vi backar inte en millimeter från att skydda våra kunder i den pågående legala processen när det gäller det första fallet rörande Ipred-lagen. Vår uppfattning är att Ipred-lagen strider mot Europakonventionens bestämmelser om skydd för enskildas rätt till privatliv. Dessutom är det väldigt underligt att vi ska bedöma om beviskraven är tillräckligt höga. Det borde rimligen vara en uppgift för polis och åklagare. Ipred-lagen måste dras tillbaka eller starkt omarbetas, menar Bo Wigstrand.


Om ePhone
ePhone är en rikstäckande svensk operatör med lång erfarenhet av att leverera IP-telefoni och bredbandstjänster. Företaget bakom varumärket ePhone är Perfect Communication AB. ePhone levererar IP-telefoni och bredband i stadsnäten där bolaget är en marknadsledande operatör.

Perfect Communication är registrerad som telefoni- och Internetoperatör hos Post och Telestyrelsen och är också en fullvärdig Internetleverantör, så kallad ISP.

Genom att erbjuda IP-telefoni och bredband i ett paket så får kunderna ett lägre totalpris, en faktura på båda tjänsterna samt en kundtjänst att kontakta.

För ytterligare information

Bo Wigstrand, VD ePhone
Tel: 08-5010 6211
Mobil 0707-282758
e-mail: bo@ephone.se