ePhone Internet & IP telefoni

ePhone överväger att överklaga Solna tingsrätts beslut i Sveriges första Ipred-mål

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:08 CEST

ePhone genomför nu en juridisk utvärdering av Solna tingsrätts beslut om att ePhone måste lämna ut personuppgifterna kopplade till en specifik IP-adress. ePhone bedömer att Svea hovrätt vid en prövning sannolikt kommer att ändra tingsrättens beslut.

Den så kallade Ipred-lagen som trädde i kraft 1 april i år kan ge rättighetshavare rätt att hos domstol få ut uppgifter på misstänkta fildelare. Fem ljudboksförlag lämnade samma dag som Ipred-lagen trädde i kraft, in en ansökan hos Solna tingsrätt om att ePhone skulle lämna ut uppgifter om en av företagets kunder. Solna tingsrätt har efter handläggning av ärendet beslutat att ePhone måste lämna ut uppgifterna och betala bokförlagens rättegångskostnader på 75 000 kr.

När det gäller frågan om Ipred-lagens giltighet har tingsrätten tillämpat den svenska bestämmelsen om informationsföreläggande trots att den, enligt ePhone, inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden.

Eftersom de uppgivna 27 ljudböckerna skulle ha funnits på en lösenordsskyddad server är ePhones utgångspunkt att ljudböckerna inte var fritt tillgängliga via Internet. Enligt ePhone borde ljudboksförlagen åtminstone visa att bevisnivån "sannolika skäl" uppnåtts, och att andra än Svenska Antipiratbyrån kunnat komma åt ljudböckerna. Enligt tingsrättens besluts räcker det med att sökanden visar sannolika skäl för att det finns ett visst antal verk på en lösenordsskyddad server. Enligt ePhone saknar domstolen stöd för en sådan slutsats, i såväl nationell som internationell lag.

Skulle tingsrättens resonemang få prejudikatverkan, riskerar många privatpersoner som har anslutning till Internet att bli föremål för Ipred-ingripande. Det räcker att man är ansluten till Internet och har minst 27 upprättsskyddade filer som böcker, bilder, musik med mera, för att kunna bli misstänkt som olaglig fildelare och därmed bli föremål för ett Ipred-ingripande. Detta även om det inte finns några uppgifter om att man faktiskt ägnat sig åt fildelning.

- Vi tvekar inför vårt beslut att överklaga tingsrättens beslut till högre instans. Det tar mycket tid och resurser men samtidigt har vi förstått att det finns ett allmänt intresse att vi överklagar säger Bo Wigstrand, VD på ePhone.

ePhone uppmanar alla som har synpunkter på tingsrättens beslut, och om ePhone ska överklaga beslutet, att besvara frågan i vår enkätundersökning på www.ephone.se.

Om ePhone
ePhone är en rikstäckande svensk operatör med lång erfarenhet av att leverera IP-telefoni och bredbandstjänster. ePhone levererar IP telefoni och bredband i stadsnäten där bolaget är en marknadsledande operatör och erbjuder bredband bland annat Internet med datahastigheter upp till 100 Mbit/s. Företaget bakom varumärket ePhone är Perfect Communication AB.


Perfect Communication är registrerad som telefoni- och Internetoperatör hos Post och Telestyrelsen och är också en fullvärdig Internetleverantör s.k. ISP.
Genom att erbjuda IP-telefoni och bredband i ett paket så får kunderna ett lägre pris, en faktura för alla tjänsterna samt en kundtjänst att kontakta.


För ytterligare information
Bo Wigstrand, vd ePhone
Tel: 08-5010 6211
Mobil 0707-282758
e-mail: bo@ephone.se

Advokat Peter Helle, Wistrand Advokatbyrå
Tel: 08-5072 00 00
Mobil: 0708 5072 67
e-mail: peter.helle@wistrand.se