ePhone Internet & IP telefoni

ePhone ser moraliskt och legalt dilemma i Sveriges första Ipred-mål

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:13 CEST

ePhone avvisar begäran om att lämna ut personuppgifter i det första Ipred-målet. ePhone ser ett moraliskt och juridiskt dilemma i att känslig information om kunderna ska lämnas ut till privata företag och rekommenderar att domstolen avslår begäran. Företaget värnar om sina kunders rätt till privatliv och anser att domstolen måste pröva om den svenska tillämpningen av EU:s Ipred-direktiv verkligen är förenlig med Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter.

ePhone är den första IP-telefoni- och bredbandsoperatören som konfronteras med problematiken kring den nya Ipred-lagen, som trädde i kraft den 1 april i år. Det är ännu oklart hur den nya lagen ska hanteras, då det räcker med sannolika skäl för att privata företag ska kunna begära ut abonnentuppgifter, alltså lägre krav på bevisföring än vad som krävs av polis- och åklagarmyndigheten. Det skulle kunna ge privata aktörer möjlighet att kartlägga människors privatliv. ePhone vill inte som bredbandsleverantör behöva avgöra när känslig information om de egna kunderna faktiskt ska lämnas ut och motsätter sig det i dagsläget. Det måste först prövas i domstol.

- Utvecklingen av hur vi surfar på Internet har ändrats sedan Ipred-lagen trädde i kraft och olika aktörer börjar erbjuda lösningar för att kunna surfa anonymt. Det är en utveckling som skrämmer mig, både som privatperson och som pappa. Internet får inte bli en frizon för allvarlig brottslighet såsom barnpornografi, hot, bedrägerier eller för mobbning av våra barn. Det är viktigt att polis och myndigheter ska kunna spåra de individer som utför brott. Men det är även av stor vikt att vi som privatpersoner kan känna oss trygga för att uppgifter om vårt privatliv inte lämnas ut godtyckligt till olika privata aktörer. Beviskraven för att lämna ut uppgifter bakom en IP-adress måste i vart fall ställas mycket högt, säger Bo Wigstrand, VD på ePhone.

Domstolen bör enligt ePhone inte tillämpa bestämmelsen i den så kallade Ipred-lagen för att lämna ut uppgifter om abonnenter. Det skulle strida mot Europakonventionens bestämmelser om skydd för enskildas rätt till privatliv.

- Den bevisning som förlagen åberopat i det här fallet är ofullständig och har bland annat inte visat att ljudböckerna gjorts tillgängliga. Förlagen har alltså inte uppfyllt de beviskrav som lagen föreskriver, menar advokat Peter Helle, ePhones juridiska ombud.

ePhone har lämnat in sitt svar till domstolen. Hela inlagan finns tillgänglig på ePhones hemsida idag torsdag den 23 april, från kl 08.00.

Om ePhone

ePhone är en rikstäckande svensk operatör med lång erfarenhet av att leverera IP-telefoni och bredbandstjänster. Företaget bakom varumärket ePhone är Perfect Communication AB. ePhone levererar IP-telefoni och bredband i stadsnäten där bolaget är en marknadsledande operatör.

Perfect Communication är registrerad som telefoni- och Internetoperatör hos Post och Telestyrelsen och är också en fullvärdig Internetleverantör, så kallad ISP.

Genom att erbjuda IP-telefoni och bredband i ett paket så får kunderna ett lägre totalpris, en faktura på båda tjänsterna samt en kundtjänst att kontakta.

För ytterligare information

Bo Wigstrand, VD ePhone
Tel: 08-5010 6211
Mobil 0707-282758
e-mail: bo@ephone.se

Advokat Peter Helle, Wistrand Advokatbyrå
Tel: 08-5072 00 00
Mobil: 0708 5072 67
e-mail: peter.helle@wistrand.se