ePhone Internet & IP telefoni

ePhone värnar om sina kunder i det första Ipred-målet

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:20 CEST


 

 

Ipred, fildelningslagen som trädde i kraft 1 april i år, kan ge upphovsrättsorganisationer rätt att ansöka via domstol om personuppgifter på fildelare. Fem bokförlag lämnade, direkt efter att lagen trätt i kraft, in ett så kallat informationsföreläggande om personuppgifter på bredbandsoperatörens kunder.

 

Enligt ePhone finns dock flera aspekter att ta hänsyn till. ePhone har enligt lag ett krav att skydda sina kunders integritet, bolaget värnar dessutom om sina kunders rätt till privatliv. Det finns även flera frågetecken om den bevisning som lagts fram. Den aktuella begäran om informationsföreläggande förtjänar därför, av flera skäl, en grundlig juridisk prövning.

 

- Visar det sig i slutändan att informationen måste lämnas ut så kommer vi givetvis att göra så säger Bo Wigstrand, VD på ePhone.

 

Bredbandsoperatörernas kunders rätt till integritet måste tillvaratas, och det är flera frågor kring den nya lagen som måste klarläggas. Det finns även en stor risk att ePhone och andra bredbandsoperatörer blir översvämmade av liknande ärenden som kommer att ta mycket kraft och resurser från bolagens affärsverksamhet, vilket kan leda till högre priser för konsumenterna.

 

ePhone erbjuder sina kunder moderna fibernät, som möjliggör datahastigheter upp till 100 Mbit/sek. Därmed kan det finnas en möjlighet att fildelare lockas att använda sig av just ePhone som bredbandsoperatör, eftersom de får tillgång till snabba uppkopplingar. ePhone som operatör kan och får dock inte kontrollera trafiken i näten.

 

Som en av de ledande bredbandsoperatörerna kan ePhone erbjuda bredband med hög hastighet som gör det attraktivt för kunder att lagligt ladda ned filmer, program och musik eller spela onlinespel.

 

- ePhone främjar inte på något sätt illegal användning av våra dataanslutningar. Däremot ställer vi oss positiva till applikationer som skapar trafik i vårt nät, tillägger Bo Wigstrand.

 

Om ePhone

 

ePhone är en rikstäckande svensk operatör med lång erfarenhet av att leverera IP-telefoni och bredbandstjänster. Företaget bakom varumärket ePhone är Perfect Communication AB.

 

ePhone levererar IP telefoni och bredband i stadsnäten där bolaget är en marknadsledande operatör.

 

Perfect Communication är registrerad som telefoni- och Internetoperatör hos Post- och Telestyrelsen och är också en fullvärdig Internetleverantör, en s.k. ISP.

 

Genom att erbjuda IP-telefoni och bredband i ett paket så får kunderna ett lägre totalpris, en faktura på båda tjänsterna samt en kundtjänst att kontakta.

 


 

 

Bo Wigstrand, vd ePhone
Tel: 08-5010 6211
Mobil 0707-282758
e-mail: bo@ephone.se

 

Advokat Peter Helle, Wistrand Advokatbyrå
Tel: 08-5072 00 00
Mobil: 0708 5072 67
e-mail: peter.helle@wistrand.se

 

 

För ytterligare information

 

 

 

ePhone anser inte att bevisen som lagts fram av de fem större bokförlag till Solna tingsrätt, är tillräcklig grund för att lämna ut personuppgifter om sina kunder i nuläget. Dessutom är ePhones juridiska ombud tveksam till att lagen verkligen är förenlig med mer grundläggande rättsregler om skydd för privatlivet.