Epicor Software Sweden AB

Epicor® släpper iScala 2.3 SR3

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:02 CET

Epicor Software Corporation släpper idag nästa version av ERP-lösningen Epicor iScala. Epicor iScala 2.3 SR3 är utformad för att ge bättre styrning, skalbarhet och användbarhet och innehåller flera förbättrade mobilitetsfunktioner. Epicor iScala 2.3 SR3 har tre nya moduler: en modul för intäktsredovisning för projekt och kontrakt, avancerad kreditkontroll, och en Business Transaction Control Engine som effektiviserar affärsprocesserna.

 

− Epicor iScala har alltid varit ett av de mest populära affärssystemen för globala företag eftersom det hjälper dem att hålla nere kostnaderna samtidigt som de kan uppfylla lokala bestämmelser oavsett var de finns. Excelliknande inmatning av säljorder, integration med Epicor Mobile, packning och godshantering och händelsebaserad fakturering i Kontraktshantering är bara några av funktionerna i den här versionen som kan hjälpa företag att bli effektivare. De kan förenkla sina processer och möta den växande efterfrågan i takt med att ekonomin återhämtar sig, säger Matt Muldoon, Vice President för Product Marketing på Epicor.

 

Svenska HMS Networks AB är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för automationssystem och Epicor iScala kund sedan slutet av nittiotalet. De har testat iScala 2.3 SR3 och IT chef Anders Törhagen kommenterar:

− Det finns ett antal anledningar till att vi ser fram emot den nya versionen av iScala som innehåller flera funktioner från vår önskelista. Till exempel utökad funktionalitet runt löpnummer, email kopplingar, och fler användardefinierade fält. Det sistnämnda gör att vi får möjlighet att själva ändra information angående leverans, pall nummer, etc, enligt vårt företags önskemål. Vi ser också fram emot den utökade funktionaliteten i Service Connect, bland annat kommer detta att underlätta vår hantering av orderdelning, något som är krångligt att göra idag.

 Helt nya funktioner

Modulen Intäktsredovisning riktar sig till kunder som använder modulerna Kontraktshantering och Projektredovisning och är avsedd att användas för att fastställa villkoren för hur intäkter och utgifter ska redovisas. I Avancerad Kreditkontroll introduceras flera förbättringar av kreditkontrollen i iScala. Den stöder en ny uppsättning funktioner som gör att företag kan definiera en matris för auktorisering/beviljande av kredit som består av upp till 10 användardefinierade kreditregler. Varje kreditregel kräver en viss användarbehörighet. Med kreditåsidosättningar kan behöriga användare släppa kreditspärrade orderrader för leverans.

Med Business Transaction Control Engine (BTCE) har en ny uppsättning funktioner introducerats som gör det enklare att styra specifika affärstransaktioner och affärshändelser i Försäljning, Inköp och Service Management. BTCE fungerar som en intern BPM motor (Business Process Management) för iScala. Med utökat stöd för avancerad Licenskontroll (LC) kan företag också kontrollera vad, när, varför, hur mycket samt från eller till vem som specifika produkter eller råmaterial kan eller inte kan köpas eller säljas.

Matt Muldoon sammanfattar:

− Den senaste Epicor iScala-versionen ger globala företag fortsatt kraftfullt stöd bland annat inom tillverkningsprocesser för demontering och reparation och omfattande landsspecifika funktioner. Dessutom finns utökade transaktionsfunktioner för högre volymer, utskrift från snabbsökning och förpaketerat innehåll för Epicor Enterprise Performance Management (EPM), som hjälper våra kunder att driva branschledande företag.