Epicor Software Sweden AB

Epicor vill ge affärsprogramvara en röst i samhället och dra nytta av det nya informationsbaserade företagstrenden

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 17:02 CEST

Stockholm den 27 oktober 2010: Epicor Software, en ledande leverantör av affärssystem, meddelade idag att Epicor släpper en ny strategisk affärslösning baserad på principerna för den nya informationsintensiva företagsmodellen (eng. Enterprise 2.0). Avsikten är att kunderna ska kunna dra nytta av sociala medier, men ändå få ett hanterbart resultat, utan att dränkas i störtfloder av information. Metoden är att kombinera nästa generations affärssystem Epicor 9 (ERP) med Microsoft Sharepoint 2010.

 

För att kunna få en effektivare och produktivare organisation har det blivit allt viktigare att ta med de sociala nätverken i affärsprocessen och ta hand om den kunskap som uppkommer genom samarbete. Men utan strikta affärsregler kan de företag som vill ge sig in i den nya informationsintensiva världen riskera att drunkna i den insamlade informationsmängden. Epicors mål är att dra nytta av samverkan i sociala nätverk för att få affärsprogramvaran mera engagerande och samtidigt styra flödet av information och bara välja ut det relevanta, vilket i slutänden kommer att resultera i mera välinformerade medarbetare. Den nya informationsarbetaren ska få hjälp av den senaste tekniken från Microsoft att använda Epicors ERP-lösningar och i samverkan med företagets befintliga data bättre kunna utnyttja information som strömmar in från den stora mängden kunder och leverantörer. ERP ska få en egen röst i samhället, helt enkelt, på samma sätt som alla andra samverkansprodukter och Wikisar, med statusuppdateringar, nyhetsmatningar och andra möjligheter från Sharepoint.

Epicors ICE Business Architecture var en av de första plattformar som nyttjade de tekniska och sociala aspekterna av det nya Internet som allmänt går under namnet Webb 2.0, med en tjänsteorienterad arkitektur (SOA), för att skapa en organisation med bättre prestanda. Man avser göra detsamma för det informationsintensiva företaget och samtidigt förhindra drunkningsdöden i informationshavet.

Epicor Activity Streams är för närvarande under utveckling, men när den väl är klar ska användarna kunna följa både systemets egna kommentarer tillsammans med information från andra användare. Informationen ska kunna styras med webbverktyg och filtreras efter innehåll, grupptillhörighet mm., samtidigt som man kan skapa grupper för information av olika meddelanden från affärsprocessen. Genom att till exempel kombinera metadata (tags) från Epicor med metadata från Sharepoint kan man snabbt få fram all önskad information och minska tiden det tar att reagera, svara på och lösa upp ett affärsrelaterat problem.