Konstepidemin

EPIDEMISKA EPISODER - boken om Konstepidemin

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:50 CET

TILL EVIG SMITTA!
Orden är Bengt Göranssons och användes när han skålade för Konstepidemin vid invigningen 1987. Lite drygt 25 år senare kommer nu boken - EPIDEMISKA EPISODER -  som presenterar platsen och verksamheterna fram till idag. Historia, verksamhet, vision och alla 110 konstnärsateljéer har fått form i text och bild i en vacker och fotorik dokumentation över det unika området i Göteborg.

Berit Jonsvik är idéskapare och redaktör för boken om Konstepidemin. Hon beskriver för den konstintresserade en inblick i hur det hela började. Det hejdlöst roliga och entusiastiska arbetet med att starta upp ett unikt konstcentrum. Det var visionärerna Jens Mattiassen och Robert Jonsvik som grundade Konstepidemin, boken beskriver hur deras idé förverkligades i 80-talets Göteborg. De politiska förutsättningarna, kulturlivet, staden och människorna. Berit Jonsvik som också är konstnär på området berättar om de som hjälpte till att bära fram idén till realitet.
Det är många göteborgare som har besökt Konstepidemin och det är massor av konstnärer som har en relation till området. Relationerna kan se lite olika ut. Ibland är de flyktiga eller kanske bräckliga. På Konstepidemin är de oftast långa och djupa. Som läsare får du genom bilder besöka alla ateljéer på området. Du får en inblick i det innersta, begränsade rummet där allt är möjligt hos de drygt 120
konstnärer som arbetar här.


”Det kan ta dagar.
Veckor.
Månader.
År.
Så är det dags, så går hon ut.
Med ett partitur, en urna, en utställning, ett broderi, en roman,
en enaktare, ett smycke av glas och bakelit.
Det är då frågorna haglar:
Har hon lyckats? Är det friskvård? Är det skoj?
Det är då hon försvinner, går in igen.
In i begränsningen.
Där allt är möjligt.
Mellan precis de väggarna. Med de penslarna. Det instrumentet.
Den färgen. Bokstaven. Formen. Lukten. Utsikten. Tomheten. Ledan.
Hon känner sig aldrig ensam där. I utgångspunkten.”
Utdrag ur Boken om KONSTEPIDEMIN Lina Ekdahl 2013
Den publika verksamheten har alltid varit en viktig del av Konstepidemin sen organisationens födelse.
”Konstens möte med publiken är en både en allvarlig och rolig affär och ska ske med respekt och
omsorg.”
Olika skribenter är inbjudna till boken. De reflekterar över hur publiken idag möter konsten på
Konstepidemin och om verksamheterna och tankarna bakom. Boken handlar också om att driva en verksamhet
tillsammans. En konstnärsdriven organisation i ständig utveckling och förändring.
www.konstepidemin.se

Konstepidemin är ett konstnärligt resurscentrum i centrala Göteborg. Sedan 1987 är det gamla epidemisjukhuset arbetsplats för över hundra konstnärer inom många konstformer; bildkonst, ordkonst, musik, fotografi, konsthantverk, film och teater m.m.
Fyra gallerier för samtida konst och ett för internationell smyckekonst, scener, restaurang och gästateljéer. Verksamhet för barn,  ungdom och publik.
www.konstepidemin.se