Scenkonstguiden

Episkt Queer under West Pride

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 14:25 CEST

Scenkonstguiden anordnar under West Pride ett seminarium under temat "Episkt Queer", där strategier från dragkulturen och queerteorin möter den episka teaterns arbetssätt.

- Vad har episk teater och drag gemensamt?

- Kan en använda sig av gestus och verfremdung i drag?

- Kan den episka-spelstilen bli inspirerad av giving face eller kanske vouging?

Vi pratar om Brecht, queerteori och drag, försöker finna likheter, skillnader och punkter där de kan berika varandra.

I panelen:

Robert Lyons

Robert Lyons är universitetslektor, lärare och forskare i teaterstudier vid Göteborgs Universitet. Robert intresserar sig främst för interkulturell och politisk teater och performativa uttryck över genregränserna. Förutom detta är han också en göteborgsk teaterprofil som påverkat och inspirerat många aktörer inom scenkonstfältet.

Rasmus Östebro

Rasmus Östebro är konstnär och dragpersona, bosatt och verksam i Stockholm. Rasmus konstnärliga praktik är i huvudsak baserad på scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar. I Rasmus arbete diskuteras frågor om identitetskonstruktion, queer- och genusperformativitet genom ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan ett medvetet och omedvetet vardagligt skådespel. I juni 2015 examineras Rasmus från kandidatprogrammet i fri konst, institutionen för konst på Konstfack.

Fler panelgäster presenteras löpande.

Samtalsledare: Matilda Johansson och Sara Östebro, Scenkonstguiden.

Lördag 13 juni kl 14.00-15.15

Frilagret, Heurlins plats 1A, Göteborg

Scenkonstguiden vill öka intresset för scenkonsten i stort och göra det lättare att hitta till spännande upplevelser. Scenkonstguidens hjärta bultar extra hårt för de ännu oetablerade skaparna och arbetar därför aktivt för att stärka positionen för oerkända och skapa nya vägar för att nå ut. Förutom att finnas i digitala kanaler är Scenkonstguiden också en mötesplats med arrangemang för både publik som utövare av scenkonst - projektet anordnar diskussionskvällar, workshops, fester och kanske en och annan mystisk bussresa.

Scenkonstguiden stöds av Arvsfonden, som fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Scenkonstguiden samarbetar med Kultur i Väst, Riksteatern Väst och Kultur Ungdom.

Projektet ägs av den fria teatergruppen Teater Nu.