Scenkonstguiden

Episkt queer workshop för scenkonstnärer

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 09:53 CEST

Episkt Queer är en två-dagars workshop där den episka teatern möter queerteori och dragestetik. Workshopen har både teoretiska och praktiska element och riktas till konstnärer och studenter från hela scenkonstfältet. Workshopen arrangeras av Scenkonstguiden och den fria teatergruppen Teater Nu.

“Det här är ett drömarrangemang för oss! Vi har länge varit intresserade av att sammanföra den episka teatern med queer- och dragteorin. Det är kritiska synsätt som sätter det vardagliga i ett nytt ljus och får oss att se våra invanda strukturer med andra ögon.” - Matilda Johansson, projektledare Scenkonstguiden

Workshopledare är Robert Lyons, universitetslektor och forskare, och Rasmus Östebro, drag persona och konstnär.

Robert Lyons - den episka teatern

Första dagen inleds med att Robert Lyons håller i en föreläsning om brechtiansk/episk teater, dess kontext och historia, där centrala begrepp från den episka teatern (episk, fabel, läsart, gestus, fjärmning och episering) testas praktiskt på golvet.

Robert Lyons är universitetslektor, lärare och forskare i teaterstudier vid Göteborgs Universitet. Robert intresserar sig främst för interkulturell och politisk teater och performativa uttryck över genregränserna. Förutom detta är han också en göteborgsk teaterprofil som påverkat och inspirerat många aktörer inom scenkonstfältet.

Rasmus Östebro - Drag-/queer- och genusperformativitet

Rasmus Östebro kommer presentera tankar om drag/queer/genus-performativitet utifrån idéer hämtade ur bland annat Brechts episka teater och tankar från konstnären Renate Lorenz, queerteoretikern Judith Butler och författaren och kritikern Susan Sontag. Dessa tankar och idéer kommer exemplifieras i olika projekt, rörelser och konstnärliga praktiker som är hämtade ur vår samtid (ca 1980-tal - 2010-tal).

Rasmus Östebro är konstnär och dragpersona, bosatt och verksam i Stockholm. Rasmus konstnärliga praktik är i huvudsak baserad på scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar. I Rasmus arbete diskuteras frågor om identitetskonstruktion, queer- och genusperformativitet genom ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan ett medvetet och omedvetet vardagligt skådespel. I juni 2015 examineras Rasmus från kandidatprogrammet i fri konst, institutionen för konst på Konstfack.

http://rasmusostebro.com/

Workshop: Episkt Queer

Datum: 6-7 juni 2015

Cinnober Teater

Masthuggsterassen 3, Göteborg

Kontakt

Sara Östebro

info@scenkonstguiden.se

070-209 65 86

Scenkonstguiden vill öka intresset för scenkonsten i stort och göra det lättare att hitta till spännande upplevelser. Scenkonstguidens hjärta bultar extra hårt för de ännu oetablerade skaparna och arbetar därför aktivt för att stärka positionen för oerkända och skapa nya vägar för att nå ut. Förutom att finnas i digitala kanaler är Scenkonstguiden också en mötesplats med arrangemang för både publik som utövare av scenkonst - projektet anordnar diskussionskvällar, workshops, fester och kanske en och annan mystisk bussresa.

Scenkonstguiden stöds av Arvsfonden, som fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Scenkonstguiden samarbetar med Kultur i Väst, Riksteatern Väst och Kultur Ungdom.

Projektet ägs av den fria teatergruppen Teater Nu.