Serendipity Challenge

Episurf Medical förstärker sitt Advisory Board

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 08:25 CEST

Episurf har under 2010 förstärkt sitt Advisory Board med experter som har spetskompetens från det material- och medicintekniska industrin samt experter med lång erfarenhet från kliniska studier.

Episurfs Advisory Board består av Jeppe Magnusson, Stig Larsson, Jonas Salomonson, Peter Landvall, Mats Nygren och Liz Tanner.

Jeppe Magnusson har trettio års industriell erfarenhet från ledande positioner i internationella organisationer så som Nobel Industries, Union Carbide, SCA Hygiene Products och Nobel Biocare.

Stig Larsson är bl.a. tidigare VD för SJ och har ett stort nätverk av aktörer inom det medicintekniska fältet. Idag är Stig Larsson bl.a. styrelseordförande i Center for Molecular Medicine (CMM) och styrelseledamot i Center for Technology in Medicine and Health.

Jonas Salomonson har under många år varit ansvarig för produkt- och processutveckling för en högteknologisk datorstyrd tillverkningskedja för bland annat individanpassade produkter för Nobel Biocare.

Peter Landvall har lång erfarenhet av regelverk för medicintekniska produkter, både från den statliga och privata sektorn.

Mats Nygren är Professor Emeritus i materialkemi. Mats har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1964 och har i samarbete med olika inhemska och utländska industrier utvecklat nya material och processer.

Liz Tanner är professor i biomekanik vid Glasgows Universitet samt adjungerande professor vid Lunds Universitet, avdelningen för Ortopedi. Liz huvudsakliga forskningsintressen är: benersättningsmaterial, benets biomekanik, utveckling och test av nya implantat.

- Det är viktigt för oss att snabbt kunna få den expertisen vi behöver då vi närmar oss en period av kliniska tester. Jag känner mig mycket nöjd med vår expertpanel, säger Nina Bake.

För ytterligare information:

Nina Bake - Verkställande direktör

E-post: nina.bake@episurf.com

Telefon: 0736125563

Homan Panahi - IR-ansvarig

E-post: homan@episurf.com

Telefon: 07639889666

Episurf är ett medicintekniskt företag som skall utveckla, tillverka samt kommersialisera innovativa lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder.