Serendipity Challenge

Episurf Medicals riktade nyemission övertecknad – nu planeras inträde på Stockholmsbörsens huvudlista

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 14:48 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Episurfs riktade nyemission lockade flera av Sveriges främsta institutionella spelare. Under söndagen övertecknades emissionen med 25 procent, vilket innebär ett totalt kapitaltillskott om cirka 50 MSEK (före emissionskostnader). Bolaget kommer även att genomföra en företrädesemission om 20 MSEK. 

Intresset för Episurf Medicals riktade emission var stort och tilldelning av 1 000 000 aktier har skett till huvudsakligen institutionella investerare. Emissionskursen bestämdes genom book building till 50 SEK. I och med nyemissionen blir Rhenman Healthcare Equity L/S, som hör till världens främst rankade globala hedgefonder inom hälsa och sjukvård, näst största ägare i Episurf Medical.  

”Bolaget är nu fullfinansierat med utgångspunkt i den affärsplan som ledningen och styrelsen jobbar utifrån och vi kan nu med full fart genomföra den planerade expansionen. Samtidigt har vi fått några av Sveriges främsta institutionella investerare som delägare i bolaget. Ett bättre scenario för Episurf kunde vi inte ha önskat oss. I och med detta inleder vi nu även förberedelserna för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista”, säger Nina Bake, vd Episurf. 

Episurf Medical kommer också att erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna Episurf-aktier till samma teckningskurs som i den riktade nyemissionen. Denna företrädesemission kommer att uppgå till cirka 20 MSEK. Sammanlagt beräknas de båda nyemissionerna inbringa ett kapitaltillskott om cirka 70 MSEK. Inräknat bolagets befintliga kassa kommer den totala likviditeten efter de båda nyemissionerna att uppgå till cirka 90 MSEK. 

Episurfs knäimplantat mot artrosutveckling har under de senaste månaderna opererats i patienter med önskat resultat och bolagets första produktlansering planeras att realiseras inom kort.

Pressmeddelandet i dess helhet:
Pressmeddelande_Episurf Medical_20130603.pdf 

....................................................................................................

Om Episurf Medical 

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida:

....................................................................................................

För mer information, vänligen kontakta:

Nina Bake, vd Episurf Medical

Tel: +46 (0) 736-125 563, e-post: ir@episurf.com

Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70 718 70 61, e-post: saeid@sdip.se

....................................................................................................

www.s-ixora.com